Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Sökord: tunnelbana

Anita
eller Anita Ekberg - uppställningsspår för tunnelbanan vid Skärmarbrink som tidigare hade två stora konformiga trattar på stoppbocken. Kallades lika ofta för Twiggy sedan stoppbocken bytts mot en med väldigt platt buffert.
apskalle
Speciellt övergångskoppel för tunnelbanans äldre vagnar.
(se även övergångskoppel)
foto bild finnes
ATC
Automatic Train Control. Säkerhetssystem som hindrar främst körning förbi stoppsignal, men även övervakar tågets fart, m.m. På både Banverkets nät och i Stockholms tunnelbana.
ATP
Automatic Train Protection. Siemenssystemet ATP ger en stoppunkt vid en signal ställd i stopp eller ett framförvarande tåg som ej kan passeras utan att tåget nödbromsas. Därefter måste tunneltågsföraren få tillstånd av TLC att permesivköra (P-knappa). I Stockholms Tunnelbana.
(se även ATC)
banmästare
Arbetsledare för banpersonal i tjänst på spårväg och tunnelbana.
HS
Förkortning av Stockholms tunnelbanas hyttsignalutrustning.
(se även hyttsignal)
hyttsignal
Stockholms tunnelbana är signalsystemet uppbyggt på att det på den första vagnen i tåget finns antenner som tar emot elektromagnetiska signaler från spåret. Dessa signaler presenteras för föraren på en lampsats i förarhytten. Tre signalbesked finns; L=15 km/h, M=50 km/h, H=80 km/h. Om föraren kör för fort bromsar tåget automatiskt. En växling till L måste kvitteras med en knapp, detta för att kontrollera att föraren är redo på att hinder eller stoppsignal kan följa. Stopp ges endast med fast signal i banan. Att föraren lyder denna kontrolleras ej av hyttsignalen!
obruten korsning
Obruten korsning är inte att förväxla med klätterväxlar eller flänsbärande korsningar i växlar. Obruten korsning används ibland i permanenta växlar där man normalt endast åker igenom på rakspår. Kurvkörning används väldigt sällan och därför är inte rälhuvudet på rakspår genombrutet alls för hjulflänsar, därför får hjulflänsen klättra över rakspårets rälhuvud när man åker igenom växeln på kurva. Fördelar med obrutna korsningar är att det blir mindre slitage och inget buller när man åker igenom på rakspår. Nackdelar är att man måste köra med väldigt låg fart när man åker igenom på kurva samt att gången kan upplevas som skakig. Dessa växlar var tidigare väldigt vanliga på Gröna och Röda tunnelbanelinjerna i Stockholm. Idag finns endast ett fåtal kvar t.ex. mellan Globen och Gullmarsplan på förbindelsespåret mellan spårvagn och tunnelbana.
(se även flänsbärande korsning)
foto bild finnes
Pollack
Smeknamn på uppställningspår för tunnelbanan mellan Globen och Gullmarsplan.
radio
Kommunikationsradio infördes vid de flesta trafikföretag under 1960-talet. Tidigare var utrustningarna för otympliga för fordonsmontage. Då användes telefon istället. Vid SS fanns ett vitt förgrenat nät av interntelefoner. I tunnelbanan fanns två blanktrådar för telefonkontakt längs tunnelväggen i alla tunnlar. Varje tåg medförde en telefonlur med klämmor att koppla in på blanktrådar på väggen.
Sim
Signalmästare. Arbetsledare på signalavdelningen inom spårväg och tunnelbana.
ställverk
Plats där växelomläggning sker för tunnelbanan i Stockholm, bemannas av ställverksvakter. Finns på Liljeholmen för tub 2 och Västra Skogen för tub 3.
TUC
Tunnelcentralen. Tidigare trafiledningslokal för hela tunnelbanan (1957-1993) i kvarteret Icarus (Ica)vid Mälartorget, Gamla Stan.
tunnelbana
Mystiskt transportmedel under marknivå. Värdelöst för sightseeingturer.
(se även tunneltåg)
tunnelbanetåg
Tåg som trafikerar tunnelbana.
(se även tunnelbana)
vantra
Ta igen förseningar med hjälp av ett extra tåg som kontinuerligt byts ut mot den gamla försenade tåget. Vantringsföraren och tågets förare byter plats med varandra vid möte. Uttryck i Stockholms tunnelbana.
Vinkelboda
Kurvigt område på tunnelbanan i Stockholm mellan Alvik och Stora Mossen, i höjd med Bilia på Drottningholmsvägen.