Lokalavdelningar

Svenska Spårvägssällskapet har idag åtta lokalavdelningar eller klubbar.

Lokalavdelningar 2015

Gävle Gävleavdelningen – minsta lokalklubben som förnärvarande är vilande

Göteborg Göteborgavdelningen – i Sveriges största spårvägsstad

Malmö Malmöavdelningen – sydligaste lokalavdelningen med egen museispårväg, MSS

Stockholm Stockholmavdelningen – största lokalavdelningen som driver Djurgårdslinjen 7N samt har en aktiv Juniorsektion

Sundsvall Sundsvallsavdelningen – lokalklubben som är nordligast

Sörmlandsavdelningen – nyaste lokalavdelningen med relation till Museispårvägen Malmköping

Uppsala Uppsalaavdelningen – där ligger tonvikten på veteranbusstrafik

Östgöta Östgötaavdelningen – lokalavdelningen i Norrköping som kör veteranspårvagnar