Stockholmsavdelningen

Största avdelningen

Första spårvagnen på Djurgårdslinjen 1991Stockholmsavdelningen har ca 1000 medlemmar, varav ca 60 aktiva håller igång driften av Djurgårdslinjen, som är en veteranspårväg i Stockholm. I Stockholmsavdelningen kan du odla ditt lokaltrafikintresse på alla tänkbara sätt. Passivt eller aktivt, teknik eller trafik, forska eller skriva. Och så umgås med likasinnade förstås.

Juniorsektionen

Stockholmsavdelningen har en aktiv juniorsektion som vänder sig till alla medlemmar som ännu inte fyllt 20 år.

Museilinjen

Djurgårdslinjen öppnades den 2 juni 1991. Den är 3,2 km lång och går mellan Norrmalmstorg och Waldemarsudde på Djurgården. Trafiken bedrivs större delen av året på helgerna, sommartid även på vardagar. Spåren anlades av Stiftelsen Stockholms Museispårvägar med Stockholms Stad och Stockholms Läns Landsting som stiftare. Sedan 1 maj 2005 tillhör spåren SL. Formellt drivs trafiken av Djurgårdslinjen AB, ett bolag som till större delen ägs av Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning, d v s av medlemmarna.

Vagnparken

Vagnparken baseras på vagnar med Stockholmsanknytning. Det finns även inslag även från städer utanför Stockholm. Stockholmsvagnar från 1910-, 20-, 30- och 40-talen delar trafikuppgiften med våra 40-talsvagnar från Göteborg och den eleganta mustangen med Stockholmsanknytning, som vi fått låna av Malmö Tekniska Museum. Vi har även en kombinerad sällskaps- och cafévagn som går på uppskattade matabonnemang och en särskild cafévagn som gjort stor succé. Vår vagnhall rymmer 8-9 museala vagnar och den är alltid full av trafikvagnar och renoveringsobjekt.

DjurgårdslinjenFörstärkningstrafik

Över fem miljoner resor resor har företagits på Djurgårdslinjen sedan starten 1991. Under sommaren svarar Djurgårdslinjen för en stor del av den landbaserade kollektivtrafiken till Djurgården. Vi har numera också SL:s uppdrag att mot ersättning låta SL-taxan gälla på de museala vagnarna till och från Djurgården. Som mest har vi på en dag transporterat ca 11.000 personer.

Succé

Vad är bakgrunden till denna succé? Troligen en kombination av nostalgi, upplevelser och engagemanget från våra medlemmar som ger bra service till trafikanterna. Dessutom har våra museala spårvagnar även den moderna spårvagnens övriga fördelar: miljövänliga, kapacitetsstarka och framkomstbefrämjande. I Stockholmsavdelningen gör vi utflykter, studiebesök och långresor till andra länder. Vi har medlemskvällar med filmvisning och föredrag. Vid vår vagnhall på Djurgården finns generösa utrymmen för informationsträffar, utbildning och avkoppling.

Läs mer

calendar_1 Kalendariet
öppna i nytt fönster Djurgårdslinjen
öppna i nytt fönster AB Stockholms Spårvägar
Inloggningsskyddad medlemssida Vagnbjörnen

Adress

Stockholmsavdelningen, Svenska Spårvägssällskapet (SSS-S)
Falkenbergsgatan 2
115 21 Stockholm
08-660 77 00
stockholm@sparvagssallskapet.se