Uppsalaavdelningen

UST 169Veteranbusstrafik

Inom Spårvägssällskapets Uppsalaavdelningen ligger tonvikten på veteranbusstrafik och abonnemang. Vi har tillgång till sju bussar som används i olika arrangemang. De senaste åren har vi kört veteranbusstrafik i anslutning till Upsala-Lenna Jernväg mellan Selknä och Fjällnora. Denna trafik och en stor rad andra arrangemang gör att vår verksamhet kretsar kring körning, underhåll och renovering av de gamla bussarna.

Föredrag och utflykter

Förutom allt arbete med bussarna har vi möten två till tre gånger per år där vi lyssnar på föredrag och ser på bilder om såväl moderna som museala bussar och spårvagnar. Dessutom genomförs två till tre utflykter till intressanta lokaltrafik målpunkter varje år.

Forskning

Några av våra medlemmar arbetar även med forskning om lokaltrafiken i Uppsala. Arbetet är grund för en bok om Spårvägen i Uppsala som rullade mellan 1906 och 1953.

Läs mer
calendar_1 Kalendariet
öppna i nytt fönster Upsala-Lenna Jernväg

Adress

Uppsalaavdelningen, Svenska Spårvägssällskapet (SSS-U)
c/o: Museiföreningen Stockholm Roslagen Järnvägar
Stationsgatan 11
753 40 Uppsala
076-797 01 97
uppsala@sparvagssallskapet.se