Östgötaavdelningen

Vagnmöte i NorrköpingAktiviteter i spårvägsstaden

Spårvägssällskapets lokalavdelning i Östergötland träffas med jämna och ojämna mellanrum under vinterhalvåret. Det blir oftast bild- eller filmvisning kring något tema från Sverige eller utlandet. Både modern kollektivtrafik och historiskt material tas upp. Möjlighet finns att titta i aktuella tidningar om lokaltrafik. Ibland kommer inbjudna gäster som berättar något intressant. Studiebesök och ibland utfärder förekommer också. De flesta aktiviteterna äger rum i Norrköping, Sveriges andra spårvägsstad.

Sedan 2007 förläggs en del aktiviteter i Museivagnahallen (Vagnhall 3), där vi bland annat arbetar med museivagnarna. För kommande aktiviteter se kalendariet.

M51 56 ResecentrumTrafik med gamla spårvagnar

Turisttrafiken med veteranspårvagnar i Norrköping kommer att göra paus under sommaren 2020 på grund av Coronapandemin.  Vi hoppas att komma igång med trafiken under 2021. Ren beställningstrafik för mindre sällskap är inställd tills myndigheterna släpper på restriktionerna som är utfärdade.

Egen medlemstidning ”Turlistan”

Lokalavdelningen utgav tidigare en egen medlemstidning ”Turlistan” som behandlade kollektivtrafiken i länet. ”Turlistan” utkom ca fem gånger per år.

Läs mer
calendar_1 Kalendariet
Inloggningsskyddad medlemssida Gamla nummer finns att läsa i pdf

Adress

Östgötaavdelningen, Svenska Spårvägssällskapet (SSS-Ö)
c/o: Peter Enström
Håcklagatan 20
590 74 Ljungsbro
ostgota@sparvagssallskapet.se
organisationsnummer: 825001-9976