Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Bokstav: K

Kâlavagn
Namn på M21. När M21 nr 200 började provköras så utlyste Sture Hegerfors (bror till sportreportern Arne H och president i Svenksa Serieakademien) en tävling inom sin ruta "PS" på sista sidan i GP, om ett passande namn åt vagnen. Det blev "Kâlavagnen".
foto bild finnes
kastbyte
Att byta plats på V1 och V2 i spårvagnståg i Göteborg.
klarsignal
Ges av konduktör medelst signalklocka när inga fler av eller påstigande förekommer. När släpvagn medföres ges signalen först av släpvagnskonduktör, som sedan repeteras av motorvagns konduktör, föraren ger sedan utsignal och startar spårvagnståget.
(se även utsignal)
KomFram
System som är tänkt att förenkla framkomligheten för spårvagnar och bussar i Göteborg.
kommendant
Arbetsledare på Tx som kommenderar trafikpersonal, skriver bl.a. D.K. lista.
(se även D.K. Lista)
kontaktledning
Körtråd. Luftledning för strömförsörjning av spårvagn eller tåg.
kontaktor
Ett större relä som vanligen manövreras med el eller tryckluft. På spårvagnar används kontaktorer ofta till manöver av hjälpströmskretsar som värme, skenbroms och kompressor. Vissa vagnar har även kontaktorer för in och urkoppling av körmotstånden.
kontroller
Elektrisk manöveranordning för spårvagn. Det är med denna föraren manövrerar vagnen.
koppel
På spårvagnar brukar bara centralkoppel av olika typ användas. Dvs inte koppel med buffertar. Vanliga koppeltyper är: Albertkoppel; manuellt koppel med två sprintar. Detta används på A30, Djurgårdslinjen, etc. Detta är det vanligaste manuella kopplet på spårvagnar. Enkammarbuffert, trumpetkoppel. Koppel med lös mellandel. Vanligt på spårvagnar i början av seklet. Byttes sedan till Albert bl.a. av säkerhetsskäl, på många håll. Scharfenbergkoppel, automatkoppel, mycket vanligt i Europa. Finns på pendeltåg, GS spårvagnar, A24, snabbtåget X2000. Westinghousekoppel, automatkoppel på Stockholms tunnelvagnar. Amerikansk typ.
KPÖ
Kopplingsövervakare
kupong
Prisenhet för betalande av resor inom Västtrafik Göteborgsregionen. En resa inom Göteborg kostar för vuxen 2 kuponger och barn 1 kupong. Resa till Mölndal från Göteborg kostar för vuxen 3 kuponger och för barn 2. I nattrafiken erläggs normalpriset + två kuponger, dvs 4 inom Göteborg och 5 till exempelvis Mölndal. Eftersom barn skall vara hemma och sova är även barn vuxna då nattaxan gör sitt inträde.
körvev
Den kaffekvarnsliknande vev spårvagnsföraren manövrerar fart och i förekommande fall även elbroms. Förekommer mest på äldre vagnmaterial.