Malmöavdelningen

LB 439Malmöavdelningen är den sydligaste av lokalavdelningarna inom Spårvägssällskapet och grundades 1963. I slutet av 60-talet var antalet medlemmar så stort att mötesverksamheten måste organiseras. Efter prov av olika möteslokaler fastnade vi för Geografiska institutionens föreläsningssal i Lund. En lokal som användes fram till våren 2000. Sedan dess träffas vi i vår nya lokal i Bulltoftahangaren, Genarpsgatan, i Malmö. Möten ordnas den andra torsdagen i månaden utom juni, juli, augusti och december. Vi träffas alltså åtta gånger per år då vi pratar spårvagn och buss samt ser på medlemmarnas egna bilder och filmer. För exakta mötesdatum hänvisas till kalendariet. På mötena har vi tillgång till såväl analog som digital bildvisningsteknik.

Utfärder

Hösten 1997 genomförde Malmöavdelningen en mycket välbesökt utfärd med duospårvagn Malmö-Lomma-Kävlinge ToR. Utfärden skedde med Saarbahns vagn 1005 som i september var på besök i Sverige. Detta var den första spårvagnsutfärden med abonnerad spårvagn i Malmö sedan den 27 april 1973 då linje 4 lades ner. Med jämna mellanrum genomför vi även kortare utfärder med buss, t ex till det närbelägna spårvägsmusseet Skjoldenæsholm i Danmark.Den nya spårvägen i Lund har även fått besök av oss.

MSS 50 och ML 201Veteranbussar

I början av 1980-talet var antalet medlemmar så stort att vi kunde utvidga verksamheten att även omfatta trafik med veteranbussar. Sedan 1983 är Spårvägssällskapets veteranbuss MSS 47 (Scania-Vabis) från 1939 stationerad i Malmö. Veteranbussparken har med åren utvidgats och omfattar nu även MSS 50 (Volvo 1958), ML 201(Scania-Vabis 1966) och ML 103 (Scania N 112/Aabenraa 1984). Volvon är vår slitvarg som årligen används i åtskilliga evenemang och utfärder.

MSS 20Museispårvägen

Sedan 1988 är vi, på uppdrag av Malmö Stads Spårvägar Museiförening, ansvariga för trafiken på museispårvägen i Malmö. Museispårvägen är i trafik under sommarmånaderna juni-september. Våra huvuduppgifter är att bemanna spårvagnen med förare och konduktör, svara för försäljningen i spårvägskiosken samt sköta det löpande underhåller av spårvagnarna. Vi har två spårvagnar för trafiken MSS 20 från 1907 och MSS 100 från 1906. Vagn 20 visas i sin skepnad från 1928 medan vagn 100 är renoverad till ursprungligt skick med bl.a. öppna plattformar och lyrabygel. Under åren har vi haft några gästvagnar på besök. Sommaren 2000 rullade Odensevagnen nr 12 på museispårvägen. Sommaren 2006 lånade vi G-vagnen ML 74 från Skjoldenæsholm för att fira 100 år elektrisk spårväg i Malmö. Vid museispårvägens 20-årsjubileum 2007 rullade en modern spårvagn från Norrköping på spårvägsspåren i Malmö. Den 3 september 2017 uppmärksammade vi att det gått 50 år sedan Sverige gick över till högertrafik.

Läs mer
calendar_1 Kalendariet
öppna i nytt fönster Malmö Stads Spårvägar Museiförening

Adress


Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /www/webvol21/kd/csjw0k8chr3rw6z/sparvagssallskapet.se/public_html/includes/common.php on line 133
Malmöavdelningen, Svenska Spårvägssällskapet (SSS-M)
c/o: PG Andersson
Utsättaregränden 33
226 47 Lund
046-211 06 34
info@mss.se