Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Bokstav: V

V1
Första vagn i Spårvagnståg, alt vagn längst norrut i tunnelbanetåg, tåg på linje 12 och 21.
V2
Vagn 2 i spårvagnståg, alternativt näst längst norrut i tunneltåg samt på linje 12 och 21.
V3
Vagn 3 i spårvagnståg, alternativt tredje vagnen längst norrut i tunneltåg samt på linje 12 och 21.
V8
Tunnelbanevagn längst söderut. Stor bullrig motor i buss.
Vagnbjörnen
1. Tidning för medlemmar i Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning. 2. En lastbilsdragen vagn för att förflytta spårvagnar och järnvägsvagnar på landsväg.
foto bild finnes
vagnmontör
Spårvagnsreparatör i vagnhall. Kan även åka ut på linjen med tjänstebil.
Vagnorama
Vagnhall i Malmköping byggd 1983.
(se även Malmköping)
foto bild finnes
vantra
Ta igen förseningar med hjälp av ett extra tåg som kontinuerligt byts ut mot den gamla försenade tåget. Vantringsföraren och tågets förare byter plats med varandra vid möte. Uttryck i Stockholms tunnelbana.
verkvagn
Arbetsfordon av olika slag. Ej för passagerartrafik.
vigniolräl
Vanlig järnvägsräl.
Vinkelboda
Kurvigt område på tunnelbanan i Stockholm mellan Alvik och Stora Mossen, i höjd med Bilia på Drottningholmsvägen.
Vinterbru
Levande spårvägsmuseum nära Oslo.
Vinterbru
Vinterpalatset
Mycket vacker och pampigt hälsosanatorium beläget högt upp i Ulricehamn. Största anledning till att Ulricehamn byggde spårväg. Skulle användas till att frakta gäster till Sanatoriet upp för den långa vägen från Järnvägsstationen. Byggnades är dessvärre riven. Det lilla vagnskjulet från spårvägen finns dock kvar på platsen.
Vm
Vagnmästare, ansvarig arbetsledare i en vagnhall.
Vognhall 5
Oslos spårvägsmuseum, Ligger vid majorstuen i Oslo.
Vognhall 5
volt
Elektrisk enhet för att mäta spänning, ingår i det metriska systemet. Förkortas "V". Spårvägar har ofta 600-750 V i körtråden.
värmesystem
I spårvagnar använder man ofta spillvärme från körmotstånden för uppvärmning.
växel
Anordning för att kunna välja spår med spårvagn eller tåg. Omläggning av växel mellan de båda lägena kan ske på olika sätt, maskinellt, för hand, genom uppkörning med tåg och med fjäderkraft. På gatuspårväg brukar växlarna vara uppkörbara och går att lägga om för hand med växelspett. I vissa växlar finns även en elektrisk omläggningsanordning inbyggd. I växlar som skall passeras med högre fart vill man alltid ha en låsanordning som hindrar att växeln kan gå om under tågen.
foto bild finnes
växelspett
Verktyg för att manuellt manövrera en växel. Tillverkat av ett stålrör ca 150 cm långt, ihåligt, ovalt handtag i ena ändan samt tillplattat i den andra. Medföres i spårvagn, kan i sådan med fördel även fungera som försvarsvapen mot anfallande resenärer med huligant beteende.
foto bild finnes
växelströmsmotor
Det finns många typer av växelströmsmotorer. Vanligast är asynkronmotorer och allströmsmotorer. Allströmsmotorn är en seriemotor som klarar växelström.
(se även likströmsmotor)