Svenska spårvägsstäder

Sverige med spårvägsstäder I Sverige har det funnits 14 städer med elektrisk spårväg. Av dessa har det förkommit trafik i 13, spårvägen i Ulricehamn öppnades aldrig efter en olycka vid provkörning av banan. Dessutom har det funnits 6 orter med hästspårväg. För att sprida kunskap om Sveriges spårvägssystem har vi valt att skapa denna sida med kortfattade uppgifter om de svenska spårvägsstäderna.

  Stad pdf - Portable Document Format Öppnad Nedlagd
spårväg Gävle 1909-11-13 1956-04-05
hästspårväg Göteborg 1879-09-24 1902-10-28
spårväg Göteborg 1902-08-18
spårväg Helsingborg 1903-06-11 1967-09-02
spårväg Jönköping 1907-07-12 1958-06-07
spårväg Karlskrona 1910-12-21 1949-05-15
spårväg Kiruna
(Stadsspårvägen)
1907-10-01 1958-05-28
spårväg Kiruna
(Museispårvägen)
1984 1993-08-14
spårväg Lidingö
(Södra Lidingöbanan)
1907-10-26
spårväg Lidingö
(Norra Lidingöbanan)
1909-11-01 1971-06-12
hästspårväg Limhamn 1900-07-01 1914-09
hästspårväg Ljunghusen 1905-05 1924-08
spårväg Lund 2020-12-13
spårväg Malmköping
(Museispårvägen)
1969-06-15
hästspårväg Malmö 1887-08-28 1907-02-02
spårväg Malmö 1906-12-20 1973-04-27
spårväg Malmö
(Museispårvägen)
1987-08-15
spårväg Norrköping 1904-03-10
hästspårväg Ramlösa 1877-06 1890-09
hästspårväg Stockholm
(Norra bolaget)
1877-07-10 1905-02-10
ångspårväg Stockholm
(Södra bolaget)
1887-08-11 1901-11-15
hästspårväg Stockholm
(Södra bolaget)
1887-08-11 1901-11-15
spårväg Stockholm
(Södra bolaget)
1901-09-05 1916-12-31
spårväg Stockholm 1901-09-05
spårväg Stockholm
(Norra bolaget)
1904-02-13 1916-12-31
bensinspårväg Stockholm 1924-04-14 1929-03-01
spårväg Stocksund
(Långängsbanan)
1911-10-15 1966-09-25
spårväg Sundsvall 1910-12-21 1952-11-09
spårväg Ulricehamn (1911) (1911)
spårväg Uppsala 1906-09-11 1953-10-12

Förklaring

Varje stad presenteras på ett blad i PDF-format som innehåller dels en karta från den tidpunkt då nätet var som störst dels uppgifter om de vagnar som trafikerat staden genom åren. En kort historik, oftast presenterad som en tabell med viktiga datum i spårvägens historia. Ett horisontellt streck visar vilka händelser som skett före respektive efter den situation som kartan visar. Samtliga kartor visar modern kustlinje från 1990-talet. Get Adobe Reader.

Tabellerna över vagnarna redovisar inventarienummer, leverantör, typ, leveransår och ev littera och andra kommentarer. Typen beskrivs enligt den standard som redovisas i spårvägsböcker från Blickpunkt Strassenbahn, t ex 2xZR.

  Detta betyder:
 • 2x = 2-axlig vagn (siffran står för antal axlar)
 • ZR = tvåriktningsvagn (Zweirichtung)
  Andra beteckningar som används är:
 • ER = enriktningsvagn (Einrichtungswagen)
 • Gel = ledvagn (Gelenkwagen)
 • NfV = 100% låggolvsvagn (Niederflur)
 • NfT = delvis låggolvsvagn
 • NfM = Låggolvsmittdel

Underlaget till faktabladen är i huvudsak hämtat från den serie om sveriges spårvägar som fanns i Koltåget (Malmöavdelningens lokalblad) under åren 1976-1980. Denna serie visade skisser på vagnparken i varje stad samt kartor vart tioende år från 1910 och framåt. Kartorna var för alla städer i skala 1:50000. Det totala materialet från serien kanske i framtiden kan utgöra underlag för en publikation. Till det blir verklighet får du hålla till goda med de faktablad du hittar på denna sida.

© 1998-2023 förteckningen och faktabladen: PG Andersson som gärna mottager korrigeringar och tillägg. pg@mss.se e-post

För fakta om trådbussar, tunnelbanor mm, se Spårvägssällskapet Atlas
För fakta om vagntyper, se Spårvägssällskapet Vagnhallen

English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch