Gävleavdelningen

GUSVagn 136

Den nya loggan för den nya samarbetsunionen mellan Gävle-, Uppsala- och Sundsvallsavdelningarna. Ett samarbete som vi hoppas skall utmynna i en värdefullt och intressant framtid för de tre avdelningarna. Det är ett stort steg för alla avdelningarna och vi ser med tillförsikt och framtidstro genom denna union. Utbyte, mervärde för medlemmar och ett stärkt regionssamarbete är ledstjärnan i samarbetet. Ordföranden i dessa avdelningar är för Gävle Thomas Dahl, för Uppsala Mathias Rickman och för Sundsvall Kjell Pallén.

Mer om detta fantastiska samarbete kommer framöver i Medlemstidningen MfSS och här på hemsidan.

Styrelsen för Gävleavdelningen

Ordförande: Peter Ödén, 0732-11 14 08

Läs mer
calendar_1 Kalendariet
Inloggningsskyddad medlemssida Nyhetsbrev, artiklar mm

Adress

Gävleavdelningen, Svenska Spårvägssällskapet (SSS-Gä)
c/o: Thomas Dahl
Lugna gatan 13 B
802 75 Gävle
070-280 83 22
gavle@sparvagssallskapet.se
Facebook följ oss på Facebook