Gävle lokalklubb

Vagn 136I Gävle har verksamheten i många år bedrivits genom en självständig lokalavdelning. Från och med sommaren 2023 har verksamheten ombildats till lokalklubb. Skillnaden ligger i att en lokalklubb är en ”förlängd arm” av Svenska Spårvägssällskapet som riksorganisation. Man har ingen egen styrelse, men en klubbmästare samordnar den lokala verksamheten. Efter hand kommer program och verksamheter att annonseras i Kalendariet.

Kontakta Gävle lokalklubb

Klubbmästare: Peter Ödén, 076-047 61 77.

Läs mer
calendar_1 Kalendariet
Inloggningsskyddad medlemssida Nyhetsbrev, artiklar mm

Adress

Gävle lokalavdelning, Svenska Spårvägssällskapet (SSS-Gä)
c/o: Jörgen Persson
Timmermansgatan 16 A
802 52 Gävle
070-534 91 87
gavle@sparvagssallskapet.se