Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Bokstav: L

likriktare
Rätar ut växelström.
likströmsmotor
Vanlig motortyp på spårvagn. Likströmsmotorer kan indelas i olika undertyper. Vanliga är: Seriemotor, samma ström går genom motorns ankare och fält. Denna motortyp ger god dragkraft vid varierande varvtal. Används bland annat ofta som banmotor. Shuntmotor, separatmagnetiserad motor. En separat ström magnetiserar fältet. Denna motortyp har stabilt varvtal vid varierande last. Vanlig som omformarmotor, fläktmotor etc. Compoundmotor, en blandning av serie och shuntmotor. Permanentmagnetmotor, används oftast i små motorer.
limpa
Göteborgskt smeknamn på en lättviktssläpvagn utan lanternin, S26.
linjemontör
Montör på linjen.
(se även montör)
linjespänning
Spänning i kontaktledning/strömskena för drift av tåg.
Lisebergslinjen
3 km lång museilinje i stadstrafik i Göteborg, drivs av föreningen Spårvägssällskapet Ringlinien.
(se även Ringlinien)
littera
En sorts modellbeteckningssystem för bland annat spårvagnar.
lokaltrafik
Linjebunden lokal kollektivtrafik inom kommun, landsting eller region där buss, spårväg, båt, järnväg och liknande används som kollektivtrafikmedel. Taxi, flyg eller kollektivt resande i personbil räknas ej som kollektivtrafik.
lokomotor
Litet motorlok, oftast med kedjedrift.
foto bild finnes
luftvissla
Tryckluftdriven akustisk utsignal för spårvagnar som även trafikerar egen banvall. Ger underbart ljud från t.ex. A24 visslor med tre olika toner och SL79 i Oslo med panflöjtslikande ljud. Extremt högt diggarvärde!
(se även diggabelt)
Lunding
Köpenhamnsk stadsingenjör som ritade spårvagnar. Dessa byggdes av Københavns Sporveje på egen verkstad och exporterades tyvärr aldrig. Benämns Lundingvagnar.
Københavns Sporveje "Lundingvogne"
lyra
Eller Lyrabygel; strömavtagartyp som släpar efter vagnen. En lyra måste vändas för att byta färdriktning på vagnen.
(se även släpbygel)
låggolvsvagn
Spårvagn med lågt insteg. Bekväma för rullstolsburna resenärer samt barnvagnstransporter. Även äldre och personer som är mindre motoriskt flexibla uppskattar dessa vagnar. Man skiljer oftast på olika typer av låggolvsvagn, där hela eller dela(ar) av vagnen har lågt golv.
långspett
Växelspett med längre stång än de i dag vanligt föekommande spetten. Användes före den tid då växlingen automatiserades för att manövrera växlar från förarplatsen.
(se även växelspett)
foto bild finnes