Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Bokstav: I

inre signalsystem
Till exempel ringklocka för klarsignal och summer för stopp. Hit hör även de automatiska signalerna på mustangerna.
intjänst
Sent arbetspass inom lokaltrafikbolag. Härstammar från då man "körde in" en spårvagn i hallen på kvällen.
(se även tjänst)