Juniorsektionen

JuniorsektionenI Svenska Spårvägsällskapets Stockholmsavdelning finns en aktiv juniorsektion som vänder sig till alla medlemmar som är mellan 12 och 20 år. Från 10 år i vuxen anhörigs sällskap. Vi ser gärna att fler juniortjejer engagerar sig hos oss.

Juniorer

Som aktiv juniormedlem får du vara med om en rad aktiviteter, vilka annonseras i Kalendariet, medlemscirkuläret MåndasKort! och på den interna Facebookgruppen. Inför varje annonserad aktivitet får du fritt anmäla dig utifrån eget intresse och tillgång till tid.

Modellspårvägsbygge

Modellspårvägsbygge
På vardagskvällar samlas vi för att bygga en flyttbar modellspårväg i skala H0. Bygget framförs under professionell ledning av vuxna medlemmar. Aktiviteten sker regelbundet i Alkärrshallen, med målsättningen att anordna en byggkväll var 14:e dag under höst och vår.

Simulatorträffar

Simulatorträff
Då och då genomförs gemensamma träffar där medlemmarna själva får ta med sig en valfri spårvagns-, buss- eller tågsimulator. Saknar du simulatorprogram hjälper vi dig att installera en gratissimulator i din medtagna dator. Aktiviteten sker regelbundet i Alkärrshallens konferensrum på lördagseftermiddagar, med målsättningen att anordna fem träffar om året.

Utflykter

Utfärder

Ibland annordas utlykter i form av studiebesök i någon depå eller en utfärd på någon trevlig bana i Stockholmsområdet. Utflyktsönskemål tas tacksamt i emot. Denna aktivitet sker inte regelbundet.

Bli medlem i Svenska Spårvägssällskapet!

Läs mer

calendar_1 Kalendariet

Adress


Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /www/webvol21/kd/csjw0k8chr3rw6z/sparvagssallskapet.se/public_html/includes/common.php on line 133
Juniorsektionen, Stockholmsavdelningen (SSS-S J)
Falkenbergsgatan 2
115 21 Stockholm
junior@sparvagssallskapet.se
Facebook Facebook