Bildarkiv

I Svenska Spårvägssällskapet har vi länge planerat att möjliggöra visning av bildsamlingar gällande lokaltrafik. Ett flertal av bilderna du finner här, är gåvor från privatpersoner. Andra bilder har lånats till oss för skanning.  Nya bilder tillkommer hela tiden. Avsikten med bildarkivet är att visa spårvagnar, bussar, mm från hela världen. Genom sökordsanvändning kommer du till de bilder, som är intressantast för dig.

För närvarande är bildarkivet stängt och kommer att ersättas av ett nytt system under våren 2023.

Om bilderna

Kvalitén på bilderna varierar, både fototekniskt och pga ålder. Bilddatabasens sökord utgår från tillgängliga uppgifter. Sökord kommer löpande att läggas till. Har du tillägg eller uppmärksammar du felaktigheter, är vi tacksamma om du meddelar detta till bildarkivet@sparvagssallskapet.se. Vi uppdaterar i den omfattning vi hinner med.

Ämnesomfattning

Svenska Spårvägssällskapets bildarkiv omfattar spårväg, buss, tunnelbana, lättare lokaltrafik och funikulärer/hissar. Bilder gällande internationell lokaltrafik omfattas också. Järnvägar på regional och nationell nivå omfattas inte. Dessa söks på Järnvägsmuseets digitalmuseum.

Upphovsrätt

Bilder som visas är fria att användas för privat eller ideellt bruk. All annan användning kräver kontakt med bildrättsinnehavaren genom bildarkivet.
Vi användning anges som källa Svenska Spårvägssällskapets bildarkiv samt fotografens eller annan upphovsmans namn, alternativt fotograf okänd.
Svenska Spårvägssällskapet följer alltid de lagar som gäller för publicering av bilder.

Lämna kompletterande information

Har du information om bilden, klicka på lämna information. Fyll i uppgifterna och klicka på skicka längst upp till vänster i menyn. Informationen går iväg till Admin som granskar informationen innan den eventuellt läggs ut tillsammans med bilden. Om du ändrar dig, klicka på avbryt.

Digitalkulturs nationella samsök

Alla bildägare i Svenska Spårvägssällskapets bildarkiv, kommer automatiskt med i Digitalkulturs nationella samsök. Ett samsök där man kan söka i alla arkiv, oavsett ägare, från ett och samma ställe. Man kan söka på län, kommun, ort, arkiv, bildägare, motivkategori, sökord, bildtext och andra uppgifter. Dessutom kan man kombinera dessa sökbegrepp precis som man vill. Är man t.ex. intresserad av spårvagnar så kan man med en enda sökning få fram alla bilder med spårvagnar från alla bildägare.

Bevara bilder

Har du gamla bilder som du vill ska bevaras? Då kontaktar du bildarkivet@sparvagssallskapet.se eller Björn Stråhle 0705-94 21 61, bjorn.strahle43@gmail.com, för att diskutera hur dina bilder kan ställas till förfogande.