Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Bokstav: B

B-ände
(se även A-ände)
B19
Tvåaxlig släpvagn från Stockholm.
foto bild finnes
banmotor
Drivmotor på spårfordon.
banmästare
Arbetsledare för banpersonal i tjänst på spårväg och tunnelbana.
Bastarden
(1) Stockholmsmotorvagn SS A24 nr 365 (II) med korgen från en manövervagn samt boggier och elutrustning från en motorvagn. (2) Göteborgsmotorvagn GS M28 716 som har bakdel från annan M28 och Framdel från M25 610.
A24 nr 365 (II)
BH
Påhänget som man hänger på bl.a. A30-vagnars koppel så att det inte skall bli fula runda hål i BMW:n man krockar med. Hålet blir i stället i folioformat.
biljettör
Benämning på konduktör vid Djurgårdslinjen som bara får sälja biljetter, ej ansvara för säkerheten. (vanligen av ålders eller hälsoskäl.)
Björskogen
Del av tunneln mellan Vårby gård och Masmo där tunnelväggarna är klädda med vita dräneringsrör.
Boden
Spårvägskaféet i Malmköping.
foto bild finnes
boggi
Hjulställ för en eller fler axlar, utformat som en kort vagn. Vanligast två axlar. Boggier minskar slitaget på hjul och räler. Göteborgstypen M3 var en boggiemotorvagn med enaxliga boggier.
foto bild finnes
Borst Erik
Borsterik är först och främst Norrköpings borstmaskin som först skjöts framför vagn men numer dras efter vagn. Norrköping konstruerade en likadan till Göteborg som skjöts framför M25 610. Denna ersattes sedermera med en lastbil med lyrabygel benämnd Borst Erik II lyrabygeln var till för att säkra låsning av växlar och inget annat. Den fick dock monteras ned eftersom att den var till mer besvär än nytta.
borstskydd
Anordning i underrede på spårvagn som hindrar att person eller annat hinder på spåret kommer in under hjulen. Borstskyddet är normalt upplyft en bit och släpps ned när en känselbräda påverkas av hindret.
foto bild finnes
bortshållare
Håller kolet (borsten) på plats mot kommuttatorn i den elektriska motorn.
(se även likströmsmotor)
brax, braxera
Benämning inom SSS. Betyder oftast "missöde". Kan ha annan betydelse.
(se även stavbrax)
braxrum
Rast och vilrum för SSS personal. Finns i Malmköping och i Alkärrshallen. Kommer från ordet "brax".
(se även brax)
foto bild finnes
bromsar (buss)
Bussar har vanligen tryckluftmanövrerade trumbromsar. Som komplement till dessa, för att minska slitage och överhettning finns tillsatsbromsar. Vanliga sådana är: Avgasbroms, ett spjäll i avgasröret som hindrar avgaserna att lämna motorn. Då går motorn trögt och bromsar bussen. Hydraulisk retarder, en anordning som bromsar oljan i den hydrauliska växellådan. Telmabroms, elbroms som en kortsluten generator på kardanaxeln.
bromsar (spårvagn)
Vanliga bromsar på spårvagnar är: Elektrodynamisk kortslutningsbroms, Blockbroms, Trumbroms, Skivbroms, Skenbroms. För manöver av block, trum och skivbroms används ibland tryckluft. Det kallas tryckluftbroms eller pneumatisk broms.
Brunnsparken
Diggabel plats i rikets andra stad där en spårvagn passerar var 27:e sekund i högtrafik.
BUG
SSS benämning, Buss Underhålls Gruppen. Finns den kvar?
bulb
Anordning för koppeltäckning på M31. Dessa försvinner jämt och halva vagnparken är utan. Medellivslängden för en fram-Bulb är 3,5 dagar.
M31
buss
Dieseldriven gummihjulsförsett illaluktande mångtransportmedel.
foto bild finnes
bygel
Strömavtagare på göteborgska vagnen får likt prästen sin kraft från ovan.
(se även strömavtagare)
börvädesgivare
Norrköpingst ord för körspak på modernare vagntyp.
börvärde
Den hastighet du maximalt kan köra utan att ett tunneltåg (Stockholm) med ATP-utrustning bromsar automatiskt.