Bli medlem

Systrarna Klingi Svenska Spårvägssällskapet

Fria resor och entréer

Medlemskapet ger dig fria resor med museispårvagnarna i Malmköping, Malmö, Norrköping Göteborg (Spårvägssällskapet Ringlinien) och Stockholm (Djurgårdslinjen). Dessutom får du fria resor/entré hos våra vänföreningar i Danmark, Finland och Norge.

Medlemstidningar

Du får vidare två välmatad tidningar, dels MfSS (Meddelanden från Svenska Spårvägssällskapet) dels facktidningen Modern Stadstrafik, sex gånger om året med nyheter, fördjupningar och tillbakablickar på spårvägstrafiken på lokaltrafikutvecklingen i Sverige och utomlands.

Föredrag och resor

Du får vara med om föredrag, filmkvällar, studiebesök och utflykter till platser som du normalt inte har tillträde till. Och inbjudan till spännande resor över hela världen, som du som medlem kan delta i.

Du får tillgång till alla särskilda medlemssidor på vår högintressanta webbplats. Slutligen, du kan själv bli aktiv i våra egna trafik- och renoveringsverksamheter! Välkommen till oss!

Extra förmåner

Svenska Spårvägssällskapet samarbetar med föreningar i Norden med liknande syfte. Ditt medlemskap ger dig därmed också följande förmåner på andra spårvägsmuseer i Norden (observera att giltigt medlemskort i Svenska Spårvägssällskapet måste kunna uppvisas):

Ansök om medlemskap

Fyll i nedanstående formulär, glöm inte din e-postadress för då får du en kopia på din ansökan. Du erhåller ett referensnummer som du använder vid inbetalningen till plusgiro 5 72 70-1, skriv då endast referensnumret du får i meddelanderutan. Från utlandet betalar du till IBAN: SE14 9500 0099 6034 0057 2701, BIC: NDEASESS

Eller skicka e-post till medlem@sparvagssallskapet.se och kom ihåg att ange ditt namn, adress, stad, land, telefonnummer, födelseår, samt vid familjemedlemskap även namn och födelseår för varje familjemedlem.

Undrar du över något, kan du skicka e-post till Medlemsregister.

Ansökningsformulär
Förnamn: *

Efternamn: *

Adress: *


Postnummer: *

Ort:*

Land: *

Telefon:


Mobil:

E-post:

Födelseår: *

Typ av medlemskap:

Medlemsavgift: kronor

Vilken form har jorden: *

(Detta för att förhindra automatiska registreringar. Välj den form jorden har. Rätt svar krävs för ansökan.)

Aktuella medlemsavgifter 2015
Vuxen: 400 SEK
Familj
(alla på samma adress, vuxen+obegränsat antal övriga familjemedlemmar):
500 SEK
Junior (t.o.m. 17 år): 175 SEK
Utlandsmedlem
(även familj, inklusive övriga Skandinavien):
600 SEK
Stödjande medlem (kalenderår): 4000 SEK
Ständig medlem: 8000 SEK

Betalning under andra halvåret ger medlemskap även hela påföljande år.

Registrering av medlemsuppgifter
Som förening registrerar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för vår egen administration. Vi markerar också vilka medlemmar som är aktiva i verksamheten och har särskild behörighet enligt lagar och förordningar, t.ex. för säkerhetstjänst.

Personnummer kan registreras när det är klart motiverat - till exempel för att på ett säkert sätt kunna identifiera medlemmar med särskild behörighet, reglera försäkringsskydd etc. Vi använder inte personnummer som medlemsnummer.

Det är föreningens styrelse som ansvarar för att medlemsuppgifterna hanteras på ett sätt som överensstämmer med personuppgiftslagen.

Svenska Spårvägssällskapet använder uppgifterna i medlemsregister endast för eget bruk. Vi säljer inte några uppgifter ur medlemsregister till andra.