Bli medlem

Systrarna Klingi Svenska Spårvägssällskapet

Fria resor och entréer

Medlemskapet ger dig fria resor med museispårvagnarna i Malmköping, Malmö, Norrköping Göteborg (Spårvägssällskapet Ringlinien) och Stockholm (Djurgårdslinjen). Dessutom får du fria resor/entré hos våra vänföreningar i Danmark, Finland och Norge.

Medlemstidningar

Du får vidare två välmatad tidningar, dels MfSS (Meddelanden från Svenska Spårvägssällskapet) dels facktidningen Modern Stadstrafik, sex gånger om året med nyheter, fördjupningar och tillbakablickar på spårvägstrafiken på lokaltrafikutvecklingen i Sverige och utomlands.

Föredrag och resor

Du får vara med om föredrag, filmkvällar, studiebesök och utflykter till platser som du normalt inte har tillträde till. Och inbjudan till spännande resor över hela världen, som du som medlem kan delta i.

Du får tillgång till alla särskilda medlemssidor på vår högintressanta webbplats,

Slutligen, du kan själv bli aktiv i våra egna trafik- och renoveringsverksamheter! Välkommen till oss!

Extra förmåner

Svenska Spårvägssällskapet samarbetar med föreningar i Norden med liknande syfte. Ditt medlemskap ger dig därmed också följande förmåner på andra spårvägsmuseer i Norden (observera att giltigt medlemskort i Svenska Spårvägssällskapet måste kunna uppvisas):

Ansök om medlemskap

Genom att fylla i ansökningsformuläret på nästa sida.

 

Medlemsavgifter 2014
Vuxen: 400 SEK
Familj
(alla på samma adress, vuxen+obegränsat antal övriga familjemedlemmar):
500 SEK
Junior (t.o.m. 17 år): 175 SEK
Utlandsmedlem
(även familj, inklusive övriga Skandinavien):
600 SEK
Stödjande medlem (kalenderår): 4000 SEK
Ständig medlem: 8000 SEK

Betalning under andra halvåret ger medlemskap även hela påföljande år.