Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Bokstav: A

A-vagn
Spårvagn M25 anpassad för att gå på Angeredslinjen, 8:an, innan denna blev hopknuten med övriga stadsnätet. Synliga kännetecken är röda baklyktor innanför vindrutorna samt signalhorn. Hälften av dessa vagnar var i vänsertrafikutförande, gick ända-mot-ända-kopplade (befrämjade inte spårvägsnativiteten) i tvåriktningståg då linjen först saknade vändslingor.
M25
A-ände
För att skilja på ändarna i en vagn är den ena märkt A och den andra B. I vissa städer används andra beteckningar t.ex. M1 och M2.
(se även B-ände)
A12
Boggispårvagn för förortslinjer och vissa innerstadslinjer i Stockholm.
foto bild finnes
A30
Ombyggda vagnar av typ A24. Trafikerar linje 12 och 21.
foto bild finnes
Akh
(se även Alkärrshallen)
albertkoppel
[albér-] Enklare koppelanordning vanligt förekommande på spårvagnar. Har människans knäled som förebild
(se även koppel)
foto bild finnes
Alkärrshallen
Djurgårdslinjens vagnhall, Gamla Vasavarvet, byggd 1991.
(se även Djurgårdslinjen)
foto bild finnes
Almex
Företag som bland annat tillverkar biljettmaskiner.
ampere
Enhet för angivande av elektrisk ström.
Anita
eller Anita Ekberg - uppställningsspår för tunnelbanan vid Skärmarbrink som tidigare hade två stora konformiga trattar på stoppbocken. Kallades lika ofta för Twiggy sedan stoppbocken bytts mot en med väldigt platt buffert.
apskalle
Speciellt övergångskoppel för tunnelbanans äldre vagnar.
(se även övergångskoppel)
foto bild finnes
asynkronmotor
Den vanligaste typen av växelströmsmotor. Asynkronmotorer kännetecknas av att de innehåller få rörliga delar, kräver ytterst litet underhåll och har hög driftsäkerhet. Dessa används i stort sett till allt på grund av sina goda egenskaper. Tidigare har det varit svårt att varvtalsreglera asynkronmotorer, men med modern kraftelektronik har det blivit möjligt att använda dessa även som banmotorer.
(se även växelströmsmotor)
ATC
Automatic Train Control. Säkerhetssystem som hindrar främst körning förbi stoppsignal, men även övervakar tågets fart, m.m. På både Banverkets nät och i Stockholms tunnelbana.
ATO
Automatic Train Operation. Ett system för förarövervakad automatisk körning av tunneltåg från station till station.
(se även ATC)
ATP
Automatic Train Protection. Siemenssystemet ATP ger en stoppunkt vid en signal ställd i stopp eller ett framförvarande tåg som ej kan passeras utan att tåget nödbromsas. Därefter måste tunneltågsföraren få tillstånd av TLC att permesivköra (P-knappa). I Stockholms Tunnelbana.
(se även ATC)
avslagardon
Tung trämejsel på ca 2 meters skaft, avsett att hugga av strömskor på tunnelbanevagnar. Fanns tidigare i alla tunnelvagnar. Används endast i undantagsfall vid vissa elfel.