Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet 2023

Missa inte SSS årsmöte i Göteborg – en fullspäckad och spännande helg!

Kallelse till årsmöte i Svenska Spårvägssällskapet i Göteborg den 31 mars till 2 april

Vi har ingen fastställd kostnad ännu för att delta på aktiviteterna detta kommer komma ut i MånadsKort! nr 1 – 2023, vi arbetar dock för att det ska bli ett bra pris för våra medlemmar.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar innan mötet via mejl till mimmi.mickelsen@sparvagssallskapet.se. De kommer sedan publiceras på Svenska Spårvägssällskapets hemsida med svar ca 30 dagar innan årsmötet.

Dagordning för årsmötet är gällande enligt stadgarna.

Nominera personer

Vill du nominera personer för Honnörserkännande eller Hedersmedlemskap skall detta göras senast den 1 februari till svenska spårvägssällskapets styrelse mimmi.mickelsen@sparvagssallskapet.se.

Honnörserkännande är för de som gjort särskilda insatser för tex en lokalavdelning eller liknande medan Hedersmedlemskap är för medlemmar som gjort betydande insatser för hela Sällskapet. Nominering skall vara tydlig och visa på de insatser som den nominerade gjort som på så sätt skapat förtjänst av ett Honnörserkännande eller Hedersmedlemskap.

Preliminärt program

Fredag 31 mars

15:00 Diggarutfärd med Tatravagn. Fika ombord. Upphämtning på Centralstationen 15:00, 16:00 och 17:00.
18:00 mingel och mat i vagnhallen Gårda.

Lördag 1 april

09:00 exklusiv guidad spårvagnstur med urtypen av Göteborgsmustang vagn nummer 211 och limpesläp. Byte på linjen till dubelledbuss för vidare färd längs den blivande spårvägslinjen till Lindholmen.
12:00 Lunch.
13:00 Renoveringen av GS M28 till Ringlinien, visning i Gårdahallen.
13:45 Fika i Gårdahallen.
14:15 Planerade spårvägsutbyggnader i Göteborg.
15:00 Årsmöte i Gårdahallen.
18:00 Middag på Pizzeria Moreno

Söndag 2 april

09:00 M33/M34 projektet
10:00 Besök i Ringödepån, vi åker spårvagn dit.
12:00 Slut vid Centralstationen.

Övernattning

Spar Hotell Gårda. Enkel rum 895:-/natt och dubbel rum 1245:-/natt kan bokas samtidigt.

För juniormedlemmar erbjuds övernattning Gårdahallen, i spårvagn – medtag sovsäck!

Anmälan

Intresseanmälan till SSS Göteborgsavdelningens adress goteborg@sparvagssallskapet.se

Vi har i dagsläget inte det slutgiltiga priset för vad helgen kommer kosta med mat och utflykter det kommer att presenteras i MånadsKort !nummer 1 – 2023.

Juniorläger 2023

Välkomna till årets juniorläger 2023 i Malmköping

Nu kan du som juniormedlem i Svenska Spårvägssällskapet eller i någon järnvägsförening som är knuten till Museibanornas Riksorganisation anmäla dig till 2023 års juniorläger på Museispårvägen Malmköping!

Lägret riktar in sig för ungdomar mellan 12 och 18 år. Under lägerveckan kommer du bland annat att få tjänstgöra som biljettör i spårvagnstrafiken och jobba tekniskt med bana och spårvagn. Under lägerveckan är det lägerdeltagarna som driver verksamheten på Museispårvägen Malmköping tillsammans med ledarna. På kvällarna anordnas någon form av kvällsaktiviteter. Någon dag kommer även en utfärd mot hemligt mål att ske.

Datum och pris

Priset är 1.800 kronor för SSS-medlemmar, i övrigt 2.000 kronor. I priset ingår logi, mat, utflykter, verkamhet, utbildning, lån av uniform osv.

Årets datum är lördag 15 juli – söndag 23 juli. Tider för samling osv kommer senare.

Intresseanmälan

Detta läger bedrivs av medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet som gör detta på sin fritid. Då vi inte har någon möjlighet till specialanpassad utbildning är det därför viktigt att vi får information om allergier och diagnoser (tex. autism). Om vi bedömer det lämpligt kommer vi att kalla till en träff för mer information.
Intresseanmälan görs senast den 30:e april via formuläret.

Ett bekräftelsemail kommer att mailas ut 2-3 månader innan lägret börjar. Till detta medföljer packlista samt information om betalning. Observera att det finns ett begränsat antal platser till lägret, så först till kvarn gäller!

Vid frågor, kontakta juniorlager@sparvagssallskapet.se

Vi ses i sommar! önskar Lägerledarna

Presentation av vår ordförande

Mimmi Mickelsen är Svenska Spårvägssällskapets ordförande sedan 2014. Hon har varit invald i styrelsen sedan 2011 och arbetat framgångsrikt med ungdomsaktiviteter, medlemsvärvning, söka fondmedel och Juniorlägret som Spårvägssällskapet bedriver i Malmköping, där hon även är aktiv både i styrelsen och som förare.

Mimmi är bosatt i Mölndal utanför Göteborg. Hon arbetar som Spårinnehavare och Infrastrukturförvaltare Spårväg/Järnväg på Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Arkivmedarbetare sökes

Det historiska arvet i Spårvägssällskapets samlingar är omfattande. Där finns inte bara bussar och spårvagnar utan också en stor mängd arkivalier av skilda sorter. Det handlar om böcker, tidtabeller, fotografier, ritningar, dokument (både från olika trafikföretag och från sällskapets och MUMA´s verksamhet), skyltar och utställningsvärda föremål som inte är monterade på fordon.

Vi har dessutom ett ökat inflöde av donationer, främst böcker och fotografier.
Sedan flera år arbetar Björn Stråhle med att iordningställa biblioteket i Malmköping samt att ta, emot, ordna och digitalisera de fotografier som strömmar in till oss. Vi kommer efterhand att kunna visa ännu fler intressanta bilder på vår digitala bilddatabas.

Beträffande ritningarna finns nu en stor mängd, cirka 90 000, tillgängliga digitalt genom det arbete Gunnar Löfgren gjort med att digitalisera dessa.

Åke Eriksson arbetar med att registrera Spårvägssällskapets ritningar, både de digitala samt de som finns på papper i arkivet i Malmköping, och övriga dokument. Idag finns cirka 70 000 ritningar/dokument registrerade.

Det finns dock en del av våra samlingar som är eftersatta och det är vår skylt- och föremålssamling.

Björn och Åke behöver hjälp för att hinna med de alltmer växande samlingarna. Därför söker vi nu intresserade personer som vill arbeta med:

  • Bibliotek och/eller fotosamling
  • Skylt och/eller föremålssamling

Eftersom bibliotek, skyltar och föremål finns i Malmköping, måste arbetet utföras där.
Arbetet med fotosamlingen kan till stor del skötas på annan plats (hemifrån).

Intresse

Är du intresserad så kontakta Björn Stråhle (telefon 070-594 21 61, e-post bjorn.strahle43@gmail.com) beträffande bibliotek och fotosamling eller Åke Eriksson (telefon 070 541 23 13, e-post apis2.eriksson@telia.com) beträffande skyltar och föremål.
Låt oss gemensamt se till att hela det historiska arvet hanteras på ett värdigt sätt!

No 1 – Den Sanne Diggaren

En vänskrift till Lena Birgitta Carlsdotter Grönstedt, tidigare Richard Karl Gustaf Grönstedt, född den 25 mars 1940 i Sankt Görans församling, Stockholm.

Hon var en av grundarna av Stockholms Spårvägssällskap, senare Svenska Spårvägssällskapet, år 1959. I dag, 60 år senare, är Museispårvägen i Malmköping (Flens kommun) ett påtagligt uttryck för detta. Hon tog initiativ till Nya Ångfartygs AB Strömma Kanal. År 1968 bildades detta bolag för upplevelsetrafik både i Östersjön och Mälaren, företrädesvis med äldre tonnage. Hon var också med om att starta Djurgårdslinjen år 1991. Den har nu verkat i över 30 år och transporterat över sex miljoner passagerare i museala spårvagnar mellan Norrmalmstorg och Djurgården. Och det med ideellt arbetande personal.

Läs mer om denna viktiga person i boken.