Swish

Svenska Spårvägssällskapet har blivit med Swish, som ett alternativ till bankgirot.

Du kan betala medlemsavgiften med Swish. Använd då Spårvägssällskapets Swishnummer 123 667 71 24. Ange ditt medlemsnummer i meddelandefältet.

Denna artikel är aktuell t.o.m. 12 March 2018

Fortbildning MUMA

Årets fortbildning för personal i säkerhetstjänst vid MUMA äger rum följande datum:

  • Lördag 22 april 2017
  • Lördag 13 maj 2017

Fortbildningen är obligatorisk för dig som inte genomgick fortbildning under 2016 och kommer naturligtvis att bestå av både en teoretisk del (inklusive kunskapskontroll) och en praktisk del. Medtag körkort, trafikhandbok och gott humör, gärna även oömma kläder och rejäla skor! Anmälan sker i MUBS.

Grundutbildning

Årets första grundläggande trafikutbildning/konduktörskurs äger rum i Malmköping

  • 13-14 maj
  • 27-28 maj

I nuläget är 4 elever anmälda till denna utbildning! Ytterligare en sådan utbildning planeras att äga rum under sommaren.

Specialvagnsutbildning för förare

Datum för specialvagnsutbildning är inte bestämda ännu (inte heller vagntillgången är helt möjlig att överskåda). Du kan anmäla ditt intresse via e-post till Petrus redan nu, men vi får återkomma om vad som kommer att anordnas.

cUtbs Daniel Sundström

Denna artikel är aktuell t.o.m. 20 April 2017

Medlemsavgiften 2017 till Svenska Spårvägssällskapet

På baksidan till adressbladet till MfSS nr 6/2016 som snart kommer i din brevlåda, finner du information om de olika medlemsavgifterna och information om betalning.

Observera att åldersgränsen för juniorer höjts så att medlemmar födda 1993 eller senare betalar junioravgiften, 200 kr.

Övriga medlemsavgifter är också justerade uppåt på grund av ökade kostnader för sällskapet.

Om du är, eller vill bli, medlem i mer än en lokalavdelning (dubbelanslutning) får du kontakta den lokalavdelning du vill anslutas till och betala den särskilda lokalavdelningsavgiften på 35 kr/år direkt till lokalavdelningen.

Betala gärna medlemsavgiften före årsskiftet, dock senast den 28 februari 2017.

Medlemsregistret

Denna artikel är aktuell t.o.m. 28 February 2017