Välkomna till årets juniorläger 2022 i Malmköping

Nu kan du som juniormedlem i Svenska Spårvägssällskapet eller i någon järnvägsförening som är knuten till Museibanornas Riksorganisation anmäla dig till 2022 års juniorläger på Museispårvägen Malmköping!

Lägret riktar in sig för ungdomar mellan 12 och 18 år. Under lägerveckan kommer du bland annat att få tjänstgöra som biljettör i spårvagnstrafiken och jobba tekniskt med bana och spårvagn. Under lägerveckan är det lägerdeltagarna som driver verksamheten på Museispårvägen Malmköping tillsammans med ledarna. På kvällarna anordnas någon form av kvällsaktiviteter. Någon dag kommer även en utfärd mot hemligt mål att ske.

Datum och pris

Priset är 1.800 kronor för SSS-medlemmar, i övrigt 2.000 kronor. I priset ingår logi, mat, utflykter, verkamhet, utbildning, lån av uniform osv.
Årets datum är lördag 16 juli – söndag 24 juli. Tider för samling osv kommer senare.

Intresseanmälan

Detta läger bedrivs av medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet som gör detta på sin fritid. Då vi inte har någon möjlighet till specialanpassad utbildning är det därför viktigt att vi får information om allergier och diagnoser (tex. autism). Om vi bedömmer är lämpligt kommer vi att kalla till en träff för mer information.
Intresseanmälan görs senast den 31:a mars via formuläret.

Ett bekräftelsemail kommer att mailas ut 2-3 månader innan lägret börjar. Till detta medföljer packlista samt information om betalning. Observera att det finns ett begränsat antal platser till lägret, så först till kvarn gäller!

Vid frågor, kontakta juniorlager@sparvagssallskapet.se

Vi ses i sommar, önskar lägerledarna!

LRTA 2022

Nu är det åter dags att förnya medlemskapet i engelska Light Rail Transit Association och se fram emot nya välmatade nummer av de förnämliga tidskrifterna Tramways & Urban Transit och Tramway Review!

Det absolut bästa sättet att hålla sig à jour med vad som händer i hela den just nu mycket dynamiska spårvägsvärlden!

Priser för 2022

  • 12 nummer av Tramway & Urban Transit: SEK 927.
  • I tillägg kan du få 4 nr av Tramway Review med historiska artiklar för totalt SEK 1129.
  • Vill du bara ha Tramway Review kostar det SEK 333.

Betalning sker till bankgiro 851-4697, Svenska Spårvägssällskapet, Medlemsavgifter LRTA. Glöm inte att ange avsändare! Betalningen skall ske senast den 10 december för att undvika förseningar.

Vid betalning från utlandet ska avsändaren stå för eventuella extra kostnader.

Du kan även betala direkt med kort till LRTA på deras hemsida www.lrta.org .

Även nya medlemmar/prenumeranter är naturligtvis välkomna!

Danne

Förslag på hedersmedlem och honnörserkännande

Svenska Spårvägssällskapets styrelse önskar nominering till honnörserkännande samt hedersmedlem. Sällskapet delar ut normalt ett hedersmedlemskap, men det kan vara flera honnörserkännande samtidigt. Insänt förslag skall bestå av tydlig nominering av person med motivering till varför personen bör få hedersmedlemskap alternativt honnörserkännande. Styrelsen går sedan genom nomineringarna och föreslår för årsmötet att besluta om tilldelning. Utdelning av hedersmedlemskap alternativt honnörserkännande sker sedan vid årsmöte eller ett allmänt möte.

Hedersmedlem är en person som gjort stora insatser för sällskapet genom åren och aktivit arbetat för ett museal bevarande av lokaltrafikhistoria och det rullande kulturarvet inom sällskapets område. Hedersmedlem får ett ständigt medlemskap i sällskapet samt diplom och statyett.

Honnörserkännade är till person som gjort betydande insatser på lokalt plan, kopplat till lokalavdelning eller region. Där lokalavdelningen vill uppmärksamma särskild individ. Honnörserkännande premieras med diplom och statyett.

Sällskapets styrelse önskar få in förslag senast 1 februari 2022 till styrelsen@sparvagssallskapet.se.

No 1 – Den Sanne Diggaren

En vänskrift till Lena Birgitta Carlsdotter Grönstedt, tidigare Richard Karl Gustaf Grönstedt, född den 25 mars 1940 i Sankt Görans församling, Stockholm.

Hon var en av grundarna av Stockholms Spårvägssällskap, senare Svenska Spårvägssällskapet, år 1959. I dag, 60 år senare, är Museispårvägen i Malmköping (Flens kommun) ett påtagligt uttryck för detta. Hon tog initiativ till Nya Ångfartygs AB Strömma Kanal. År 1968 bildades detta bolag för upplevelsetrafik både i Östersjön och Mälaren, företrädesvis med äldre tonnage. Hon var också med om att starta Djurgårdslinjen år 1991. Den har nu verkat i över 30 år och transporterat över sex miljoner passagerare i museala spårvagnar mellan Norrmalmstorg och Djurgården. Och det med ideellt arbetande personal.

Läs mer om denna viktiga person i boken.