Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

apskalle
Speciellt övergångskoppel för tunnelbanans äldre vagnar.

  • se även övergångskoppel

  • apskalle