Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Bokstav: U

uniform
Klädsel för trafikpersonal vid trafikföretag. Omfattar ibland även teknisk personal.
foto bild finnes
urmakare
U-format verktyg som sitter i ändan på en käpp, används vid manuell urgrävning av rillor.
uteliggare
Stamkund på busslinje 94 i Stockholm.
utliggare
Den stång som går horisontellt ut från kontaktledningsstolpe. I utliggaren är kontaktledningen fäst.
utsignal
Signal med ringklocka, tyfon eller vissla ges av spårvagnsförare innan start, samt som varningsignal.
uttjänst
Tidigt arbetspass inom lokaltrafikbolag. Härstammar från då man "körde ut" en spårvagn från hallen på morgonen.
(se även tjänst)