Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Bokstav: T

Tatra
Tjeckisk spårvagnsfabrik. Före kommunismens fall världens i särklass största spårvagnstillverkare.
TB
Trafikbefäl.
(se även trafikbefäl)
tjänst
En detaljerad specifikation över ett arbetspass hos trafikbolag. Innehåller alla uppgifter som behövs för en viss arbetsdag, t.ex. linje, tur och start/sluttid.
tjänst
En detaljerad specifikation över ett arbetspass hos trafikbolag. Innehåller alla uppgifter som behövs för en viss arbetsdag, t.ex. linje, tur och start/sluttid.
Tka
Tekniska avdelningen vid Museispårvägen i Malmköping.
(se även Malmköping)
Tks
Tekniska avdelningen vid Djurgårdslinjen.
(se även Djurgårdslinjen)
TL
Trafikledare, leder trafik, vanligen från en expedition (TX, TLX) eller central (TLC).
TLX
Trafikledningsexpedition i Göteborg, TLX är den enda tillåtna förkortningen vid radioanrop i Göteborg.
TM
Trafikmästare, trafikledarens medarbetare i yttre tjänst.
(se även trafikmästare)
trafikbefäl
Samlingsord på befäl (arbetsledare) som jobbar med lokaltrafik. Kan benämnas olika beroende på stad och grad t.ex. trafikmästare och trafikledare.
trafikmästare
Befäl i innre (trafikledningscentral) eller yttre (till fots eller radiobil) tjänst.
(se även trafikbefäl)
tralla
Liten vagn för banarbetsredskap och mindre gods.
Tramway á plots
Märklig konstruktion för framdrivande av elektrisk spårvagn. Metallplattor mellan rälerna med jämna mellanrum. Under plattorna finns en strömförande magnet som reagerar på en strömavtagarsko (jämför MÄRKLIN leksakståg!) under spårvagnen. Vagnens undre strömavtagare har alltid kontakt med en eller flera plattor. Då vagnens strömavtagare lämnat plattan försvinner magnetismen och plattan förblir åter stömlös. Ibland förblev plattan strömförande mitt i gatan och det blev ibland olyckor då någon person eller häst trampade på den strömförande plattan i gatan. Systemet avskaffades på ett tidigt stadium tack vare Conduitsystemet som ansågs säkrare. Har funnits i bl.a. Paris och England. Ett liknande strömavtagarsystem har "uppfunnits på nytt" och skall driftsättas i Boreaux, Frankrike under hösten 2003! Dock är plattorna utbytta mot strömförande rälbitar mellan farrälerna denna gång och "ska vara" säkra…
Transportstyrelsen
Tillsyns och övervakningsmyndighet för spårtrafik i Sverige. Förkortas TS.
TRI
TRafiksäkerhetsInstruktion, samma som SÄO fast med modernare namn.
triangelvändning
Förfarande för vändning av spårvagn där man backar runt hörnet.
trikk
Spårvagn på norsk.
trolley
eller trolleystång; Strömavtagarstång med ett litet hjul som löper mot kontaktledningen. Strömavtagartypen har namn efter rullen (amerikansk engelska "trolley"). På trådbussar sitter dock en släpsko i änden på trolleypinnen.
trumpetkoppel
Äldre koppeltyp med stor klämrisk för fingrar vid tillkoppling. Vagnarnas koppel körs ihop samtidigt som kopplingsövervakaren håller i en sprint mellan vagnarna under tillkopplingen. Användes ursprungligen på de flesta spårvägar i Sverige. Bl.a. i Stockholm till 1930 då det ersattes av Albert. Malmö hade sina trumpetkoppel kvar till slutet 1973.
Trumslagarhallen
Vagnhall i Malmköping, byggd 1971-1972. Tälthall.
(se även Malmköping)
foto bild finnes
tryckluftsystem
Tryckluft används flitigt i lokaltrafikbranschen. Bussar och spårfordon har ofta tryckluftbromsar. Annat som ofta går på tryckluft är: Dörrar, fjädring (gummibälgar), koppellossning, vindrutetorkare, vissla/tyfon. I Londons tunnelbanor drivs växlar och signalanordningar med tryckluft.
trådbuss
Elektriskt driven buss med trolleystänger för strömförsörjning från kontaktledning med två trådar, en för pluspol, en för minuspol.
foto bild finnes
TS
(se även Transportstyrelsen)
TSS
Trumslagarhallen, Malmköping
(se även Trumslagarhallen)
TUC
Tunnelcentralen. Tidigare trafiledningslokal för hela tunnelbanan (1957-1993) i kvarteret Icarus (Ica)vid Mälartorget, Gamla Stan.
tunnelbana
Mystiskt transportmedel under marknivå. Värdelöst för sightseeingturer.
(se även tunneltåg)
tunnelbanetåg
Tåg som trafikerar tunnelbana.
(se även tunnelbana)
tunneltåg
Kortform av tunnelbanetåg. Inom SL är tunneltåg den fastställda normalbenämningen. Förkortas TUT.
tunneltågförare
person som framför tunneltåg
(se även tunneltåg)
tur
Nummerbenämning på spårvagnståg eller buss i trafik.
tur 90
Daglig banöversynstur. Benämning inom SSS.
turbricka
Liten plåtformad bricka i spårvagn/buss som anger vagnens tur/turnummer. Används i alla spårvagnar i Sverige idag. Har varit med i c:a 100 år, i princip samma form i plåt men typsnitten på siffrorna har varierat genom åren.
TUT
förkortning av tunneltåg i Stockholm.
tutf
förkortning för tunneltågförare
(se även tunneltågförare)
tuut
säger tåget.
Tvillingspår
(se även spårförslingring)
två-rum-och-kök
Tidig ledvagn hos GS, byggd av två tvåaxliga motorvagnar, med ledat utrymme däremellan. Mindre lyckad konstruktion då "Glanil" på denna tid ännu ej var lanserat. Ingen finns bevarad. Den ena vagnens motorer, alternativt en motor i varje vagn var bortmonterade (olika uppgifter förekomma) därigenom var vagnens motorstyrka för svag i förhållande till vagens tyngd. Den ena vagnens kontroller var också borttagen, vagnarna var alltså enkelriktningsvagnar.
Tx
Trafikexpedition varifrån TL vanligtvis leder trafiken. Kan vara bemannad av Txass.
(se även Txass)
Txass
Trafikexpeditionsassistent, trafikledarens medarbetare på Tx, oftast utan TL utbildning. Uttalas texas.
(se även Tx)
tyfon
Tryckluftsdriven brölande ljudsignal från trattliknande föremål på spårvagn/tåg. Härstammar från väderfenomenet med samma namn p.g.a. den luftvirvel som kommer ur tratten. Jämför med ordet "Tromba" på Italienska som också har dessa två betydelser - signalmedel och väderfenomen!
typ
eller typbeteckning. Sätt att särskilja spårvagnstyper.
(se även littera)
tågstav
Som en stafettpinne som skall medföras vid färd på enkelspår. Denna används för att det bara skall vara ett tåg ute i taget. Konvojkörning i samma riktning med flera tåg brukar vara tillåtet. Då tar sista tåget i riktningen med staven. Om sista tåget glömmer det blir det stavbrax.
(se även stavbrax)
foto bild finnes