Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Sökord: hyttsignal

HS
Förkortning av Stockholms tunnelbanas hyttsignalutrustning.
(se även hyttsignal)
hyttsignal
Stockholms tunnelbana är signalsystemet uppbyggt på att det på den första vagnen i tåget finns antenner som tar emot elektromagnetiska signaler från spåret. Dessa signaler presenteras för föraren på en lampsats i förarhytten. Tre signalbesked finns; L=15 km/h, M=50 km/h, H=80 km/h. Om föraren kör för fort bromsar tåget automatiskt. En växling till L måste kvitteras med en knapp, detta för att kontrollera att föraren är redo på att hinder eller stoppsignal kan följa. Stopp ges endast med fast signal i banan. Att föraren lyder denna kontrolleras ej av hyttsignalen!