Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Bokstav: R

radio
Kommunikationsradio infördes vid de flesta trafikföretag under 1960-talet. Tidigare var utrustningarna för otympliga för fordonsmontage. Då användes telefon istället. Vid SS fanns ett vitt förgrenat nät av interntelefoner. I tunnelbanan fanns två blanktrådar för telefonkontakt längs tunnelväggen i alla tunnlar. Varje tåg medförde en telefonlur med klämmor att koppla in på blanktrådar på väggen.
radiobil
Utryckningsfordon som bl.a. har kommunikationsradio, som körs av trafikmästare.
(se även trafikmästare)
ratt
Ratten på en spårvagn är inte till för att styra med, vad än fäderna försöker lura i sina små. Ratten som föraren vrider på är kontrollerratten, med vilken han reglerar farten och bromsen.
(se även kontroller)
foto bild finnes
reko
Reko-vagn är är byggd i före detta DDR mellan (ungefär) åren 1961 och 1975 med ett antal delar från äldre vagnar (ofta från 1920-30-talen). Namnet Reko är en förkortning av Rekonstruktion. Anledningen till att gamla delar användes var en överenskommelse mellan SEV / COMECON -staterna, som konstaterade att alla nybyggda vagnar skulle byggas i Tjeckoslovakien (Tatra) eller i Sovjetunionen (vagnar med spårvidden 1524 mm).
retriever
Upplindningsanordning för strömavtagarlina på trådbuss och spårvagn med trolley eller motsvarande med släpsko. Retrievern uppgift är att dra ned stången när denna hoppat av ledningen, detta för att hindra den att fastna i bärlinorna. Funktionen liknar den hos rullen i en rullgardin.
revision
Planerat större underhållsarbete och reparation följt av teknisk kontroll.
Ringlinien
Spårvägsällskapet Ringlinien (SSR). En i Göteborg verksam museiespårvägsförening som bevarar och renoverar samt bedriver trafik med gamla göteborsspårvagnar och bussar.
(se även ringlinje)
Ringlinien
ringlinje
Oftast cirkelformad spårvägslinje runt stadskärna.
(se även Ringlinien)
rännskena
Gatuspårsräl. Finns i två huvudtyper. En med bred ränna för järnvägsfordon. En med smalare ränna för spårvagnar. Fördelen med smal ränna är att den utgör en mindre risk för övrig gatutrafik.
RÖK
Räl Övre Kant