Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Bokstav: P

panikbroms
Körspaken (M31) framåt i maxläget förbi en spärr. Fartpedalen (M25, M28, M29) i bottenläget förbi en spärr. Ger ej maximal broms. Göteborgskt uttryck.
pannkaka
Liten gul cirkulär skiva som markerar sektionsavskiljare. Göteborgskt uttryck
(se även sektionsisolatormärke)
pantograf
Strömavtagartyp, kallas även saxbygel. Namnet kommer från ett instrument som används för att med inställd skala överföra en ritning från ett papper till ett annat. Strömavtagartypen likanar instrumentet i sin konstruktion.
(se även saxbygel)
foto bild finnes
parallell
Spårvagnsmotorer kopplas upp med olika motorkopplingar med kördonet, kontrollern. I parallell ligger fältlindningarna kopplade parallellt, hög hastighet men relativt liten segdragningsförmåga. Full Parallell är max, då man ger fullt till motorerna.
(se även serie)
passöppna
Öppningsläge där trafikanten själv öppnar dörren på tunnelbanevagnar i Stockholm. Används även på Lidingöbanans vagnar och på A32, fast med benämningen "frige".
PCC
Presidents Conference Commitee. Spårvägsdirektörer i USA som samlade sina krafter/hjärnor för att tillverka en modern super/standardspårvagn för att slå tillbaka mot massbilismens framfart på 1930-talet. Vagntypen blev mycket lyckad och tillverkades i c:a 5000 ex i NordAmerika. Sverige har haft 2 st PCC-vagnar, SS 11 finns bevarad av SSS.
pedalvagn
Företrädesvis M25, M28, M29 hos GS. Vagnen kontrolleras med pedaler, en för upp/nedkoppling samt en för broms. Namnet tillkom när M21 gjorde entré på GS-nätet, för att särskilja typerna åt. (M21, M31 styrs med "glädjepinne" =joystick). Även några tidigare vagnar hos GS har haft pedalstyrning, men då som ett led i utvecklingsarbetet.
PFD
Plattformsdel - Olika delar av plattform, ofta benämda med nummer.
(se även plattform)
plattform
Särskilt annordnat trymme för trafikanter att stå på då de väntar på lokaltrafik. Även ord för utrymme i spårvagn/tunneltåg/buss i anslutning till dörrar.
plattformsknöl/ar
Medlem i Spårvägssällskapet (oftast av yngre kaliber) som vid alla arrangerade utfärder (om möjligt under hela resan) skall stå så långt fram som möjligt i vagnen. På gammelvagn helst inklämd mellan kontroller och vägg.
plow
Liten strömavtagarvagn som fästes under spårvagn för Conduitdrift.
(se även conduit)
foto bild finnes
Pollack
Smeknamn på uppställningspår för tunnelbanan mellan Globen och Gullmarsplan.
punktsignal
Signal med fyra ljusöppningar i kvadrat. Till exempel vid Waldemarsudde används dessa som ren spårvagnssignal. Kan ej förväxlas med vägtrafiksignaler.