Göteborgsavdelningen

Vagn 92 Utfärder med ”syrran”

Svenska Spårvägssällskapets Göteborgsavdelningen som har ett av Europas största spårvägssystem in på knutarna bedriver mötesverksamhet kring spårvagnar. Tillsammans med systerföreningen Spårvägssällskapet Ringlinien genomförs utfärder på spårvägsnätet och möten i klubblokalen på J Sigfrid Edströms Gata.

Klubblokal

Om inget annat anges är platsen klubblokalen i Gårdahallen (J. Sigfrid Edströms Gata 2) och tiden kl. 19–ca 21 för programpunkterna. Åker du »kollektivt« så är det busslinje 60 till »Vagnhallen Gårda« eller spårvagnslinje 1, 3, 6 eller 8 till »Svingeln« som gäller. Är du bilburen parkerar du bäst på Anders Perssonsgatan, i parkeringshuset intill Göteborg Energi eller ovanpå vagnhallen Rantorget (infart från Willinsbron). Programmet är ett samarrangemang med Spårvägssällskapet Ringlinien.

Göteborgs Spårvägsmuseum

I anslutning till Gårdahallen driver Spårvägssällskapet Ringlinien Göteborgs Spårvägsmuseum. Aktuella utställningar i museet är
– Spårvägstaxan genom tiderna
– Uniformens utveckling
– Göteborgs museivagnar presenteras med bilder från forna dagar

I filmhörnan rullar filmen om trådbusstrafikens sista år i Masthugget. I Gårdahallen genomförs guidade rundvandringar.

Välkommen! Som medlem i Svenska Spårvägssällskpaet har Du fritt inträde på museet – visa upp ditt medlemskort.

Läs mer
calendar_1 Kalendariet
öppna i nytt fönster Spårvägssällskapet Ringlinien
öppna i nytt fönster Göteborgs Spårvägssmuseum

Adress

Göteborgsavdelningen, Svenska Spårvägssällskapet (SSS-G)
Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg
goteborg@sparvagssallskapet.se