Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Bokstav: M

M25
Spårvagnslittera hos GS. Tillverkades av Hägglund och Söner i 125 ex. mellan 1958-62. Manövreras med pedaler. Tre exemplar är bevarade av Ringlinien.
foto bild finnes
Malmköping
Pittoresk ort i Flens kommun i Södermanland. Säte för Sveriges Lokaltrafikmuseum med bl.a. spårvagnar från 12 av Sveriges 13 spårvägsstäder. Drivs ideellt av medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet.
(se även Svenska Spårvägssällskapet)
Museispårvägen Malmköping
maximal
Huvudströmbrytare för motorkretsarna. Löser ut vid för stor ström. På modernare vagnar även vid nödbroms, jordfel etc. Maximalen sitter ofta på taket över förarplatsen.
foto bild finnes
mellangrind
M är en säkerhetsdetalj, denna skall hindra personer på hållplatser att passera mellan ihopkopplade vagnar över kopplen. M används i Göteborg. Består på äldre vagnar av en teleskopisk stång som fästes mellan motorvagn och släpvagn. På pedalvagnarna fanns en liten utfällbar grind baktill på vagnarnas högersida.
MfSS
"Meddelanden från Svenska Spårvägssällskapet". Sveriges ledande spårvägstidning. Delas ut till medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet. Innehåller artiklar och nyheter från och om spårvägs- och lokaltrafikvärlden.
foto bild finnes
montör
Benämning på teknisk personal som avhjälper fel på tunneltåg i trafik. På Djurgårdslinjen är montör en fastställd utbildningsnivå för teknisk personal.
motstånd
På äldre spårvagnar regleras motorströmmen med motstånd, (Körmotstånd).
MSS
"Malmö Stads Spårvägar Museiförening". Museispårväg genom Slottsparken i Malmö. Ideellt driven av medlemmar i Svenska Spårvägssällskapets Malmöavdelning.
foto bild finnes
multipelkabel
Kabel mellan motorvagnar som möjliggör körning av båda vagnarna från det ena fordonets förarplats (lämpligtvis det främre i körriktningen). Används i Norrköping mellan M67 vagnar. GS pedalvagnar har multipelkontakt monterad ovanpå Scharfenbergkopplet.
Muma
"Museispårvägen Malmköping". Sveriges Lokaltrafikmuseum i Malmköping.
(se även Malmköping)
Mustang
Vagnstyp som introducerades under 1940-talet. Typerna är A25, A26 och A27 (Stockholm), G (Malmö), M22 och M23 (Göteborg), M48 och M51 (Norrköping), F1 och F2 (Helsingborg) samt A31 (Djurgårdslinjen).
mäss
Trevligt ställe i anslutning till avlösningsplats man kan tilbringa sin rast i. T.ex. mässen Alvik för spårvägs och tunnelpersonal.
Mäte-Marit
Laserbestyckad mätvagn hos GS Banteknik. Projektledare hos Banteknik heter Marit i förnamn, att sedan vagnen dras av en före detta oslotrikk har resulterat i att fordonet döpts efter den "götebosska traditionen". (För er som inte känner till det norska kungahuset så heter kronprinsessan Mete-Marit)
foto bild finnes
mössbas
Stockholmsuttryck för vikarierande trafikmästare som endast fick befälsmärke i mössan och ej silvergalonerna på kavajärmarna.
(se även trafikmästare)