Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Bokstav: F

farobroms
Inbromsning av Göteborgsspårvagn då fara är å färde, kallades förr Nödbroms. Körspaken i bottenläge, bakåt mot föraren (m31) nedåt med bromspedal (m25,m28,m29). Ger maximal broms.
farräl
De två skenor som ett rällsburet fordon använder att stödja sig på under färd.
farspegel
Den blanka yta som uppstår av hjulens slitage på farrällerna. Kan bli helt blank och spegelliknande yta av tät trafik på spåret.
foto bild finnes
flänsbärande korsning
En flänsbärande korsning är en korsning där hjulet rullar på flänsen. Korsningen ser alltså ut som en vanlig korsning fast "grundare".
flätade spår
(se även spårförslingring)
fora
Stockholmskt ord för vagntranport av buss enl- order eller turlista. Härstammar från äldre dagar då bönder körde hölast långa transportvägar.
fork
Gaffelliknande verktyg för införande av "Plow" under vagn för Conduitsystem.
(se även plow)
foto bild finnes
formljussignal
Annat ord för Punktsignal.
(se även punktsignal)
försignal
Signal som talar om för föraren vad nästa huvudsignal visar. Försignaler visar oftast "vänta kör" eller "vänta stopp". Bromssträckan är vid högre hastigheter längre än siktsträckan så att man måste veta vad huvudsignalen visar innan man kommer fram till den, om man skall hinna stanna.
förstetrafikmästare
Befälsgrad något högre än trafikmästare. Två silvergaloner på kavaj/jackärm.
(se även trafikmästare)