Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Sökord: kontroller

hyttsignal
Stockholms tunnelbana är signalsystemet uppbyggt på att det på den första vagnen i tåget finns antenner som tar emot elektromagnetiska signaler från spåret. Dessa signaler presenteras för föraren på en lampsats i förarhytten. Tre signalbesked finns; L=15 km/h, M=50 km/h, H=80 km/h. Om föraren kör för fort bromsar tåget automatiskt. En växling till L måste kvitteras med en knapp, detta för att kontrollera att föraren är redo på att hinder eller stoppsignal kan följa. Stopp ges endast med fast signal i banan. Att föraren lyder denna kontrolleras ej av hyttsignalen!
kontroller
Elektrisk manöveranordning för spårvagn. Det är med denna föraren manövrerar vagnen.
parallell
Spårvagnsmotorer kopplas upp med olika motorkopplingar med kördonet, kontrollern. I parallell ligger fältlindningarna kopplade parallellt, hög hastighet men relativt liten segdragningsförmåga. Full Parallell är max, då man ger fullt till motorerna.
(se även serie)
pedalvagn
Företrädesvis M25, M28, M29 hos GS. Vagnen kontrolleras med pedaler, en för upp/nedkoppling samt en för broms. Namnet tillkom när M21 gjorde entré på GS-nätet, för att särskilja typerna åt. (M21, M31 styrs med "glädjepinne" =joystick). Även några tidigare vagnar hos GS har haft pedalstyrning, men då som ett led i utvecklingsarbetet.
plattformsknöl/ar
Medlem i Spårvägssällskapet (oftast av yngre kaliber) som vid alla arrangerade utfärder (om möjligt under hela resan) skall stå så långt fram som möjligt i vagnen. På gammelvagn helst inklämd mellan kontroller och vägg.
ratt
Ratten på en spårvagn är inte till för att styra med, vad än fäderna försöker lura i sina små. Ratten som föraren vrider på är kontrollerratten, med vilken han reglerar farten och bromsen.
(se även kontroller)
foto bild finnes
serie
Spårvagnsmotorer kopplas upp med olika motorkopplingar med kördonet, kontrollern. I serie är fältlindningarna kopplade i en seriell krets, detta ger låg hastighet och större moment.
(se även parallell)
säkerhetsgrepp
Har som uppgift att kontrollera att föraren är vid medvetande. Även kallat dödmansgrepp. Detta består oftast av en knopp på kontrollerveven eller pedal på golvet som skall hållas nedtryckt under körning. Annars stannar vagnen. I Oslos Høkavagnar används ett kvitteringssystem istället. Med reläer kontrolleras att föraren rör kontrollerratten eller trycker på en kvittensknapp minst var 10 sekund. Annars stannar vagnen. Detta system har införts på några vagnar vid Djurgårdslinjen också.
två-rum-och-kök
Tidig ledvagn hos GS, byggd av två tvåaxliga motorvagnar, med ledat utrymme däremellan. Mindre lyckad konstruktion då "Glanil" på denna tid ännu ej var lanserat. Ingen finns bevarad. Den ena vagnens motorer, alternativt en motor i varje vagn var bortmonterade (olika uppgifter förekomma) därigenom var vagnens motorstyrka för svag i förhållande till vagens tyngd. Den ena vagnens kontroller var också borttagen, vagnarna var alltså enkelriktningsvagnar.