Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Sökord: serie

Kâlavagn
Namn på M21. När M21 nr 200 började provköras så utlyste Sture Hegerfors (bror till sportreportern Arne H och president i Svenksa Serieakademien) en tävling inom sin ruta "PS" på sista sidan i GP, om ett passande namn åt vagnen. Det blev "Kâlavagnen".
foto bild finnes
likströmsmotor
Vanlig motortyp på spårvagn. Likströmsmotorer kan indelas i olika undertyper. Vanliga är: Seriemotor, samma ström går genom motorns ankare och fält. Denna motortyp ger god dragkraft vid varierande varvtal. Används bland annat ofta som banmotor. Shuntmotor, separatmagnetiserad motor. En separat ström magnetiserar fältet. Denna motortyp har stabilt varvtal vid varierande last. Vanlig som omformarmotor, fläktmotor etc. Compoundmotor, en blandning av serie och shuntmotor. Permanentmagnetmotor, används oftast i små motorer.
serie
Spårvagnsmotorer kopplas upp med olika motorkopplingar med kördonet, kontrollern. I serie är fältlindningarna kopplade i en seriell krets, detta ger låg hastighet och större moment.
(se även parallell)
växelströmsmotor
Det finns många typer av växelströmsmotorer. Vanligast är asynkronmotorer och allströmsmotorer. Allströmsmotorn är en seriemotor som klarar växelström.
(se även likströmsmotor)