Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Sökord: conduit

conduit
Allternativt strömförsörjningssystem för spårvagnar. Strömförande skenor under jord. Meddelst en "Plow" som går ner mellan en skåra i marken under vagnen tar den upp ström till spårvagnen. Vid s.k. "Changepits/Plowpits" kan spårvagnen byta från kontaktledningsdrift till conduitdrift: En gubbe under spårvagnen i en speciell grop under spåret (Am.) som plockar loss/fäster en "Plow" samt hissar/sänker trolleystången. Oftast i Europa så "skjuts" den lilla vagnen ut automatiskt i sidled, tack vare skårans speciella böj vid platsen. En "Fork" används vid insättande av en "Plow" under vagnen. Fördel: slipper stolpar och trådar i luften om det byggs lika groteskt som i Gröndal . Nackdelar: dyrare än luftledning och störningskänsligt vid mycket regn, snö eller sand (från intilliggande sandstränder i t.ex. Blackpool). Har funnits i många städer i Amerika och Europa, t.ex. Washington D.C. (1963), London (1952) och Paris (1937).
foto bild finnes
fork
Gaffelliknande verktyg för införande av "Plow" under vagn för Conduitsystem.
(se även plow)
foto bild finnes
plow
Liten strömavtagarvagn som fästes under spårvagn för Conduitdrift.
(se även conduit)
foto bild finnes
strömavtagare
Anordning på eldrivet fordon (lok, spårvagn, tunnelbanetåg, trådbuss, etc.) för att förse fordonet med ström för framdrivning. Detta kan vara: pantograf, lyrabygel, trolleystång, conduit, strömsko, Märklinsläpsko eller annan anordning för samma syfte. (Se dessa ord).
Tramway á plots
Märklig konstruktion för framdrivande av elektrisk spårvagn. Metallplattor mellan rälerna med jämna mellanrum. Under plattorna finns en strömförande magnet som reagerar på en strömavtagarsko (jämför MÄRKLIN leksakståg!) under spårvagnen. Vagnens undre strömavtagare har alltid kontakt med en eller flera plattor. Då vagnens strömavtagare lämnat plattan försvinner magnetismen och plattan förblir åter stömlös. Ibland förblev plattan strömförande mitt i gatan och det blev ibland olyckor då någon person eller häst trampade på den strömförande plattan i gatan. Systemet avskaffades på ett tidigt stadium tack vare Conduitsystemet som ansågs säkrare. Har funnits i bl.a. Paris och England. Ett liknande strömavtagarsystem har "uppfunnits på nytt" och skall driftsättas i Boreaux, Frankrike under hösten 2003! Dock är plattorna utbytta mot strömförande rälbitar mellan farrälerna denna gång och "ska vara" säkra…