Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

conduit
Allternativt strömförsörjningssystem för spårvagnar. Strömförande skenor under jord. Meddelst en "Plow" som går ner mellan en skåra i marken under vagnen tar den upp ström till spårvagnen. Vid s.k. "Changepits/Plowpits" kan spårvagnen byta från kontaktledningsdrift till conduitdrift: En gubbe under spårvagnen i en speciell grop under spåret (Am.) som plockar loss/fäster en "Plow" samt hissar/sänker trolleystången. Oftast i Europa så "skjuts" den lilla vagnen ut automatiskt i sidled, tack vare skårans speciella böj vid platsen. En "Fork" används vid insättande av en "Plow" under vagnen. Fördel: slipper stolpar och trådar i luften om det byggs lika groteskt som i Gröndal . Nackdelar: dyrare än luftledning och störningskänsligt vid mycket regn, snö eller sand (från intilliggande sandstränder i t.ex. Blackpool). Har funnits i många städer i Amerika och Europa, t.ex. Washington D.C. (1963), London (1952) och Paris (1937).

conduit