Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Sökord: Tx

kommendant
Arbetsledare på Tx som kommenderar trafikpersonal, skriver bl.a. D.K. lista.
(se även D.K. Lista)
TL
Trafikledare, leder trafik, vanligen från en expedition (TX, TLX) eller central (TLC).
Tx
Trafikexpedition varifrån TL vanligtvis leder trafiken. Kan vara bemannad av Txass.
(se även Txass)
Txass
Trafikexpeditionsassistent, trafikledarens medarbetare på Tx, oftast utan TL utbildning. Uttalas texas.
(se även Tx)