Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Sökord: utsignal

klarsignal
Ges av konduktör medelst signalklocka när inga fler av eller påstigande förekommer. När släpvagn medföres ges signalen först av släpvagnskonduktör, som sedan repeteras av motorvagns konduktör, föraren ger sedan utsignal och startar spårvagnståget.
(se även utsignal)
luftvissla
Tryckluftdriven akustisk utsignal för spårvagnar som även trafikerar egen banvall. Ger underbart ljud från t.ex. A24 visslor med tre olika toner och SL79 i Oslo med panflöjtslikande ljud. Extremt högt diggarvärde!
(se även diggabelt)
utsignal
Signal med ringklocka, tyfon eller vissla ges av spårvagnsförare innan start, samt som varningsignal.