Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Sökord: klarsignal

inre signalsystem
Till exempel ringklocka för klarsignal och summer för stopp. Hit hör även de automatiska signalerna på mustangerna.
klarsignal
Ges av konduktör medelst signalklocka när inga fler av eller påstigande förekommer. När släpvagn medföres ges signalen först av släpvagnskonduktör, som sedan repeteras av motorvagns konduktör, föraren ger sedan utsignal och startar spårvagnståget.
(se även utsignal)