Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Sökord: digga

Brunnsparken
Diggabel plats i rikets andra stad där en spårvagn passerar var 27:e sekund i högtrafik.
digga
Att gilla något. Gammalt jazzuttryck (exempelvis: man åker till New Orleans och diggar Cave Stompers), ävenledes härstammandes från saliga tidningen MAD. Inom Spårvägssällskapet diggar vi bland annat spårvagnar.
diggabelt
Någonting som bör diggas. Benämning inom SSS för något som är häftigt eller "coolt".
(se även digga)
diggabilitetskollaps
När något är så diggabelt att man inte klarar av det.
(se även diggabelt)
diggare
En person som diggar något. Inom Spårvägssällskapet diggar en diggare spårvagnar.
(se även digga)
foto bild finnes
GDU
Gammal Diggabel Utliggare. Utliggare för kontaktledning av mer konstnärligt inspirerat slag. (SSS benämning)
Grand Union
Fyrvägskorsning med dubbellspår för spårvagnar. Växlar åt tre håll ffrån samtliga spår. Oavsett varifrån spårvagnen kommer ifrån kan den åka åt vilket håll som helst i orsningen. Stort diggarvärde. Har funnits på ett ställe i Sverige, på Stureplan i Stockholm.
luftvissla
Tryckluftdriven akustisk utsignal för spårvagnar som även trafikerar egen banvall. Ger underbart ljud från t.ex. A24 visslor med tre olika toner och SL79 i Oslo med panflöjtslikande ljud. Extremt högt diggarvärde!
(se även diggabelt)
Skjoldenæsholm
Danmarks diggabla spårvägsmuseum. Tre kilometer bana med trafik på två spårvidder.
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm