Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Sökord: brax

brax, braxera
Benämning inom SSS. Betyder oftast "missöde". Kan ha annan betydelse.
(se även stavbrax)
braxrum
Rast och vilrum för SSS personal. Finns i Malmköping och i Alkärrshallen. Kommer från ordet "brax".
(se även brax)
foto bild finnes
stavbrax
Vid körning på bana där tågstav används för att reglera trafiken på en enkelspårssträcka kan det ibland inträffa att staven blir kvar i "fel" ände. Detta kallas stavbrax i SSS.
(se även brax)
tågstav
Som en stafettpinne som skall medföras vid färd på enkelspår. Denna används för att det bara skall vara ett tåg ute i taget. Konvojkörning i samma riktning med flera tåg brukar vara tillåtet. Då tar sista tåget i riktningen med staven. Om sista tåget glömmer det blir det stavbrax.
(se även stavbrax)
foto bild finnes