Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

Sökord: Mustang

GM, General Motors Nordiska AB, Hammarby
Dessa byggde spårvagnar av typ Mustang under andra världskriget.
(se även Mustang)
inre signalsystem
Till exempel ringklocka för klarsignal och summer för stopp. Hit hör även de automatiska signalerna på mustangerna.
Mustang
Vagnstyp som introducerades under 1940-talet. Typerna är A25, A26 och A27 (Stockholm), G (Malmö), M22 och M23 (Göteborg), M48 och M51 (Norrköping), F1 och F2 (Helsingborg) samt A31 (Djurgårdslinjen).
saxbygel
Strömavtagare av tvåriktningstyp. Detta är i den vanliga spårvagnsströmavtagaren som till exempel sitter på Mustangerna.
(se även strömavtagare)