Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

maximal
Huvudströmbrytare för motorkretsarna. Löser ut vid för stor ström. På modernare vagnar även vid nödbroms, jordfel etc. Maximalen sitter ofta på taket över förarplatsen.

maximal