Lexikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

sök ord

obruten korsning
Obruten korsning är inte att förväxla med klätterväxlar eller flänsbärande korsningar i växlar. Obruten korsning används ibland i permanenta växlar där man normalt endast åker igenom på rakspår. Kurvkörning används väldigt sällan och därför är inte rälhuvudet på rakspår genombrutet alls för hjulflänsar, därför får hjulflänsen klättra över rakspårets rälhuvud när man åker igenom växeln på kurva. Fördelar med obrutna korsningar är att det blir mindre slitage och inget buller när man åker igenom på rakspår. Nackdelar är att man måste köra med väldigt låg fart när man åker igenom på kurva samt att gången kan upplevas som skakig. Dessa växlar var tidigare väldigt vanliga på Gröna och Röda tunnelbanelinjerna i Stockholm. Idag finns endast ett fåtal kvar t.ex. mellan Globen och Gullmarsplan på förbindelsespåret mellan spårvagn och tunnelbana.

  • se även flänsbärande korsning

  • obruten korsning