Stockholmstyper

SSLidJ - Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg

motorvagn

  Litt Nr Leverantör Lev.år  
ingen bild (mv)  1-10  ASEA  1914-1917 
SSLidJ A24(A) A24(A)  11-21, 14-16, 42-47  ASEA, ASJ  1944-1952 
SSLidJ A24B A24B  6, 8, 15, 17-18, 20-21, 42  ASEA, ASJ  1944-1952  pdf