SSLidJ A24(A)

Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg litt A24(A) nr 11-21, 14-16, 42-47
"ängbyvagn"

A24(A)
© Anders Wirén

data för typen A24(A) "ängbyvagn"
Fordon:  motorvagn, boggie 
Typ:  fyraxlig tvåriktning (4xZR) 
Bolag:  Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg (SSLidJ) 
Stad:  Lidingö 
Bana:  Södra Lidingöbanan 
Littera:  A24(A)  "ängbyvagn"
Vagnsnummer:  11-21, 14-16, 42-47 
Ursprungligt antal:  14 
Tillverkare:  ASEA, ASJ 1944-1952 
Bemanning: rörlig konduktör
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  15150 
Bredd (mm):  2400 
Höjd (mm):  3750 
Vikt (kg):  22900 
Axelföljd:  Bo'Bo' 
Axelavstånd (mm):  1850+5600 
Boggiecentrumavstånd (mm):  7400 
Hjuldiameter (mm):  700 
Hjulringsbredd (mm): 100
Motortyp: ASEA LJB 27-32
Motorstyrka (kW):  4x63 
Kontrollertyp: ASEA CBM 35
Koppeltyp: scharfenberg
Kompressor: Atlas-Copco NE3
Driftspänning:   
Max hastighet (km/h):  70 
Dörrordning: VH 0-020-0
Antal passagerare:  48 sittande + 31 stående = 79 passagerare 
Utrangerade:  utrangerade 
Notering:   

Bevarade vagnar:
SSLidJ A24(A) nr 16
motorvagn
SSLidJ A24(A) nr 16
         

Vagntypens historia:
"Ängbyvagnar", för Lidingöbanorna.
LiB 6-12 och 49 övertagna av SSLidJ 1971.
SSLidJ 6, 8, 15, 17-18, 20-21 och 42 prov ombyggda 1985-1986 till A24B (Lidingöbanan).
SSLidJ 9-11, 13, 46-47 och 49 ombyggda 1984-1988 till A30 (Nockebybanan) nr 310, 306, 309, 308, 303, 302 respektive 307.
SSLidJ 11-12, 14-16 brunna i vagnhallen AGA 1949.
SSLidJ 42-43 inköpta från SS 1963, fd A24 nr 369 respektive 386.
SSLidJ 44-47 inköpta från SS 1959, fd A24 nr 380-383.
Internt vagnsnummer 406-449 åren 1973-1980.
Bevarade vagnar: SSLidJ nr 16(II) finns bevarad på Museispårvägen i Malmköping. SSLidJ nr 17 hos SL Lidingö. SSLidJ nr 42 på Stockholms Spårvägsmuseum.

Leverantörer:

nr leverantör lev. år
LiB nr 6-9 ASEA/ASJ 1945
LiB nr 10-12 ASEA/ASJ 1949
LiB nr 48-49 ASEA/ASJ 1944
SSLidJ nr 11-16 ASEA/ASJ 1945
SSLidJ nr 14-16(II) ASEA/ASJ 1952
SSLidJ nr 17-19 ASEA/ASJ 1949
SSLidJ nr 20-21 ASEA/ASJ 1952
SSLidJ nr 42 ASEA 1944
SSLidJ nr 43-47 ASEA/ASJ 1944