Stockholmstyper

Stockholm-Roslagens Järnvägar
(SRJ) 1884-1959

Järnväg
SRJ hade sin uppkomst i banan Stockholms Ö-Rimbo som öppnades för trafik 21 december 1885. Den ångdrivna trafiken utökades succesivt och bestod fram 1950-talet av följande linjer:

Stockholm Ö - Rimbo - Hallstavik
Uppsala Ö - Rimbo - Norrtälje
Stockholm Ö - Österskär
Faringe - Gimo
Dannemora - Gimo - Hargshamn

Sedan 1949 var sträckan Stockholm Ö-Rimbo-Norrtälje elektrifierad, liksom Österskärbanan.

Djursholmsbanan
Den 15 maj 1895 öppnades elektrisk tågtrafik Engelbrektsplan-Djursholm (Framnäsviken). Det var Sveriges första elektriska järnväg och samtidigt spårväg, eftersom sträckan i Engelbrektsgatan gick i gatuspår. Ångtåg hade gått till Djursholm sedan 1890, men dessa fick aldrig tillstånd att trafikera gatuspår trots att lok och vagnar var anpassade för det. De elektriska förortstågen från Engelbreksplan utvidgades så att de 1937 omfattade:

Engelbrektsplan - Östra station - Djursholms Ösby - Eddavägen
Engelbrektsplan - Östra station - Djursholms Ösby - Näsby Park
Engelbrektsplan - Östra station - Djursholms Ösby - Djursholms Ekeby

Gatutrafiken upphörde den 1 oktober 1960, då Djursholmstågen avkortades till Östra Stationen.

Roslagsbanan
Den 1 juni 1959 tog SJ över trafiken på hela SRJ, men från den 1 maj 1972 övertog SL trafiken på Roslagsbanan genom dotterbolaget Järnvägs AB Roslagsbanan. Efter 1981 består linjenätet av:

Stockholms Ö - Näsby Park
Stockholms Ö - Österskär
Stockholms Ö - Kårsta

Spårväg
Den 15 oktober 1911 öppnades spårvägslinjen Stocksund-Långängen. Linjen var 1 kilometer lång och var normalspårig, 1.435 mm (medan övriga SRJ var 891 mm) och hade koncession som spårväg. I juni 1934 ändrade man till smalspår och körde med Djursholmsbanans fordon fram till nedläggningen den 25 september 1966, dock fortfarande som spårväg!

Vagnförteckningar
• hästspårvagnar
ånglok
motorvagnar
släpvagnar
• personvagn