Stockholmstyper

Lidingö Trafik AB
(LiB) 1907-1971

Den 26 oktober 1907 öppnades den första spårvägslinjen på Lidingö, som kom att kallas Norra Lidingöbanan. Den gick mellan Hersbyholm och Islinge, där det fanns färjeförbindelse till Ropsten med anslutning till SNS:s linjer. 1909 togs en spårvagnsfärja i bruk, och vart fjärde tåg på linje 5 skeppades över till Lidingö från Ropsten. Samma år förlängdes linjen till Kyrkviken. Fram till 1 januari 1917 trafikerades Norra Lidingöbanan av SNS vagnpark, men därefter övertog LiB trafiken med egna, bruna vagnar. Den 1 mars 1925 stod Lidingöbron klar, varvid Norra Lidingöbanan drogs in till Humlegården och numrerades till linje 20. Vid högertrafikomläggningen 1967, kom tunnelbanan till Ropsten, varvid linje 20 avkortades till Ropsten. Den 1 januari 1969 övertog landstinget (SL) LiB. Den 12 juni 1971 lades linjen ned, då den ansåg ligga ivägen för den Nya Lidingöbron.

Vagnförteckningar
motorvagnar
släpvagnar
manövervagnar