Stockholmstyper

Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg
(SSLidJ) 1914-1993

Den 29 januari 1914 öppnades den andra spårvägslinjen på Lidingön, som kom att kallas Södra Lidingöbanan. Den gick mellan Parkvägen och Herserud, där det gick en färja över till Ropsten med anslutning till SNS:s linjer. 1916 förlängdes linjen till Gåshaga, för att den 1 mars 1925, då den nya Lidingöbron stod klar, förlängas till Humlegården. I samband med detta numrerades den till linje 21. Vid högertrafikomläggningen 1967, kom tunnelbanan till Ropsten, varvid linje 21 avkortades till Ropsten. Den 1 oktober 1967 övertog landstinget (SL) trafiken genom dotterbolaget SSLidJ. Lidingöbanan (södra föll bort när Norra banan lades ned), har överlevt alla nedläggningshot.

Vagnförteckningar
motorvagnar
släpvagnar
manövervagnar