Stockholmstyper

Stockholm-Saltsjöns Järnväg
(SSnJ) 1893-1976

Saltsjöbanan kom till stånd för att betjäna K.A. Wallenbergs drömsamhälle vid Saltsjöbaden. Den 2 juli 1893 började ångtrafiken på sträckan Saltsjöbaden-Tegelviken, som den 23 december förlängdes till Stadsgården. Den 18 augusti 1913 öppnades förgreningen Igelboda-Solsidan. Järnvägen elektrifierades 1914. Saltsjöbanan blev först i Sverige med höga plattformar i plan med vagnsgolven. Järnvägen förlängdes sedan 1936 till Slussen.

Den 1 januari 1970 övertogs trafiken på Saltsjöbanan av landstingsägda AB Storstockholms Lokaltrafik genom dotterbolaget Trafik AB Saltsjöfart. 1976 övertogs trafiken av modifierade tunnelbanevagnar.

Vagnförteckningar
ånglok
motorvagnar
personvagn
manövervagnar