Stockholmstyper

LiB - Lidingö Trafik AB

motorvagn

  Litt Nr Leverantör Lev.år  
ingen bild (mv)  1-3  ASEA  1917 
ingen bild (mv)  4-5  Kalmar, AEG  1925 
LiB A24(A) A24(A)  6-12, 48-49  ASEA, ASJ  1945-1949 
LiB A5 A5  18-19  ASEA  1907