Stockholmstyper

SSnJ - Stockholm-Saltsjöns Järnväg

förortsmanövervagn

  Litt Nr Leverantör Lev.år