Stockholmstyper

SSB - Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag

släpvagn

  Litt Nr Leverantör Lev.år