Stockholmstyper

SNS - Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag

motorvagn

  Litt Nr Leverantör Lev.år  
ingen bild A1  1-20  ASEA  1903-1904  pdf
SNS A2 A2  21-120  ASEA  1904-1094 
SNS A3 A3  121-150  Arlöf  1907 
SNS A4 A4  151-170  Arlöf  1907