Stockholmstyper

SNS - Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag

hästspårvagn

  Litt Nr Leverantör Lev.år